تازه های بیماری ها و اختلالات

فاکتورV

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فاکتور پنج یا فاکتور V (proaccelerin) ، پروتئینی است که در انعقاد خون نقش دارد.

این پروتئین برخلاف اغلب عوامل انعقاد خون آنزیم نیست بلکه کوفاکتوراست. نبود این عامل موجب افزایش خونریزی میشود.

فاکتور پنج فعال بخشی از مسیر مشترک انعقاد خون است. این فاکتور همراه با فاکتور X پروترومبین را به ترومبینتبدیل میکند. به طور فیزيولوژيک، فاكتور پنج فعال شده (FVa) سريعاً توسط پروتئين C فعال (APC) به منظور حفظ حالت طبيعی هموستاز غيرفعال می شود.

کمبوداین فاکتوربندرت منجربه علائم می شود اما بدنبال تروما می تواند باعث هماتوم وهمارتروزگردد.هردوتست PT وPTT طولانی شده ، ولی تست TT نرمال است.دربررسی این فاکتوربا ید سطح فاکتور8 نیزکنترل شود(بعلت کاهش همزمان این دوفاکتورباهم).تنهاراه درمان این کمبود، تجویزپلاسمای تازه منجمداست. البته پلاکت هانیزحدود20% فاکتور5 دارندودرمواقع ضروری می توان ازآن استفاده کرد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.