تازه های بیماری ها و اختلالات

فاکتورX

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فاکتور X وابسته به ویتامین K می‌باشد

که نقش محوری در آبشار انعقادی بازی می‌کند و می‌تواند از طریق مسیر داخلی (تماس فعال)یا مسیر خارجی (فاکتور بافتی) آبشار انعقادی فعال شود.کمبودهموزیگوت فاکتورمنجربه خونریزی شدید وکشنده دردوران کودکی می شود، ولی کمبودهتروزیگوت معمولا بدون علامت است.یافته های بیماری بصورت خونریزی ازبندناف، خونریزی مخاطی ،هماتوم بافت وهمارتروزاست.

چون این فاکتوروابسته به ویتامین K می باشد، بنابراین باید کمبوداین ویتامین ونیزعلل اکتسابی آن را (بیماری های کبدی) ردنمود.مثلا کمبودفاکتور X ، شایعترین علت کمبودفاکتورهمراه با آمیلوئیدوزاولیه است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.