تازه های بیماری ها و اختلالات

بارداری های پرخطر

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شناسائی بارداری های پرخطرازاین نظرحائزاهمیت است که اولین قدم درپیشگیری ازعواقب زایمان وتولد نوزادن رنجوروبیمار است ونیزدرصورت شناسائی علل می توان اقدامات درمانی رابموقع به اجراگذاشت.

بنابراین چنانچه هریک ازفاکتورهای زیررادرخودمشاهده می کنید،توصیه می شود با پزشک خانوادگی خودمشاوره نمائید.

فاکتورهای مرتبط به بارداری پرخطر

علت های اقتصادی

 1. فقر
 2. بیکاری
 3. فقدان بیمه بهداشتی
 4. دسترسی ضعیف به مراقبتهای پره ناتال

علت های فرهنگی/رفتاری

 1. وضعیت آموزشی پائین
 2. وضعیت بهداشتی ضعیف
 3. فقدان یا ضعف درمراقبتهای پره ناتال
 4. مصرف سیگار،الکل،داروهای غیرمجاز
 5. سن کمتراز20 یا بالاتراز35 سال
 6. بارداری بدون ازدواج
 7. فواصل کوتاه بین بارداری
 8. فقدان گروه های حمایتی(شوهر،خانواده،مذهبی)
 9. استرس(فیزیکی،روانی)
 10. نژادسیاه

علت های بیولوژیک/ژنتیک

 1. سابقه نوزادباوزن تولداندک یا پره ترم
 2. وزن اندک نسبت به قد
 3. افزایش وزن ضعیف طی بارداری
 4. قدکوتاه
 5. تغذیه ضعیف
 6. خویشاوندی(اتوزوم مغلوب؟)
 7. تاثیرات بین نسلی
 8. وزن تولد اندک مادر
 9. بیماری های ارثی(خطاهای مادرزادی متابولیسم)

علت های مرتبط به حاملگی

 1. سابقه سزارین
 2. سابقه نازائی
 3. لقاح بکمک فناوری تولید مثل(باروری درآزمایشگاه،تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسم)
 4. بارداری طولانی
 5. زایمان طولانی
 6. سابقه نوزاد با فلج مغزی،عقب ماندگی ذهنی،ترومای تولد،آنومالیهای مادرزادی
 7. قرارغیرعادی(بریچ)
 8. حاملگی چندقلو
 9. پارگی زودرس پرده ها
 10. عفونتها(سیستمیک،آمنیوتیک،اکستراآمنیوتیک،سرویکال)
 11. پره اکلامپسی یا اکلامپسی
 12. خونریزی رحمی(جداشدگی جفت،جفت سرراهی)
 13. پاریته(0 یا بیش از5)
 14. آنومالی های رحمی یا سرویکال

علت های مرتبط به بیماری جنین

 1. رشد غیرعادی جنین
 2. زایمان زودرس ایدیوپاتیک
 3. نارسی یاتروژنیک
 4. سطح بالا یا پائین آلفا فتوپروتئین سرم مادر

علت های طبی

 1. دیابت قندی
 2. هیپرتانسیون
 3. بیماری مادرزادی قلبی
 4. بیماری اتوایمون
 5. آنمی سیکل سل
 6. عفونت تورچ
 7. جراحی یاتروما ی حین بارداری
 8. بیماری های مقاربتی
 9. وضعیت های باانعقادپذیری بالادرمادر
 10. تماس با دارو

kid4

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.