تازه های بیماری ها و اختلالات

مکونیال شدن آمنیون

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رنگین شدن آمنیون طی1تا3 ساعت بعد از دفع مکونیوم (مدفوع جنین) مشاهده می شود.

چنانچه مدت تماس طولانی باشد، کوریون،بند ناف ، ودسیدوا (بافت زیرین جفت ) نیزرنگین خواهندشد.دفع مکونیوم قبل ازموعد به دلایل مختلفی اتفاق می افتد.انقباض تونیک اسفنکتر(حلقه ای عضلانی که دردهانه یک منفذ قراردارد) مقعدی و فقدان پریستالتیسم (حرکات ) روده ای مانع از دفع مکونیوم می شود .بنابراین دفع مکونیوم در جنین های پره ترم (نارس)، که مکانیسم گوارشی آنهاکامل نشده ، بسیارنادراست . ولی در جنین پست ترم (خیلی رسیده) ، که دستگاه گوارش بطورکامل رشدنموده، دفع مکونیوم بطورطبیعی دیده شده و در30% موارد همراه با مکونیال شدن آمنیون (کیسه آب) است. تحریک واگ ، ناشی از فشار بر بند ناف یا سر جنین،درفقدان دیسترس جنین می تواند باعث دفع مکونیوم شود . در نهایت آنکه دفع مکونیم در اسیدوز جنین ، ضربان غیرطبیعی قلب جنین ونمره آپگار(یک مقیاس عددی است که براساس رنگ پوست جنین، حرکات دست وپا،تعدادضربان قلب وتنفس ، به ارزیابی وضعیت تندرستی جنین کمک می کند) پایین ، دیده می شود.چنانچه مایع مکونیال قبل یا طی زایمان به داخل مجاری تنفسی واردشود، مجاری تنفسی مسدودودرنتیجه جنین دچارهیپوکسی شدید ، التهاب و عفونت ( سندرم آسپیراسیون مکونیوم ) خواهدشد . آمبولی مایع آمنیون (ورودمایع آمنیون به داخل خون )، حاوی مکونیوم ، احتمال مرگ ومیر مادر را در اثر نارسایی قلبی ـ تنفسی و کوآگولوپاتی مصرفی به شدت افزایش می دهد.همچنین خطر متریت (التهاب بافت رحم) نفاسی ناشی از مایع آمنیونی حاوی مکونیوم ، دو تا چهار برابربیشتراست . meconium placenta

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.