تازه های بیماری ها و اختلالات

کوریو آمنیونیت

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انتقال عفونت به مایع آمنیون (کیسه آب مادرباردار) بصورت انتقال صعودی از دستگاه گوارشی تحتانی ، هماتوژن (ازمسرخونی)  از خون مادر ،

مستقیم از آندومتر(بافت رحم) یا لوله فالوپ (لوله رحمی) ، و آلودگی یاتروژنیک (اقدامات طبی) طی اقدامات تهاجمی اتفاق می افتد . عفونت صعودی شایعتر بوده و اغلب بدنبال پارگی طولانی مدت پرده و زایمان طول کشیده ، دیده می شود .میکروب ابتدا باعث عفونت کوریون و دسیدوای دهانه داخلی سرویکس (گردن رحم) شده ، سپس تمام ضخامت پرده ها رادرگیرمی کند(بنام کوریوآمنیونیت خوانده می شود). آنگاه عفونت درمسیرسطوح بافتی انتشاریافته ومایع آمنیون رادرگیرمی سازد.درنتیجه،صفحه کوریون وبندناف (که بنام funisitis خوانده می شود) ، چارالتهاب می شود. درگیری جنین ناشی از انتشارخونی ، ورودترشحات به مجاری تنفسی ، بلع یا سایرتماس های مستقیم بامایع آمنیوتیک است.عفونت ازنظربالینی باکدورت پرده ها ، مشخص می شود.گاهی بوی بد بسته به نوع وغلظت باکتری ، استشمام می شود. یکی ازعلل احتمالی درموارد پارگی ناموجه پرده ها ،زایمان زودرس یاهردو، می تواند کوریوآمنیونیت مخفی ناشی ازارگانیسم ها ی مختلف باشد.Chorioamnionitis

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.