تازه های بیماری ها و اختلالات

تغییرات خون ومایعات پس اززایمان

نوشته شده توسط drsistana در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لکوسیتوز(افزایش تعداد سلول های سفید) وترومبوسیتوز(افزایش پلاکت ها ) شدیدطی وبعدزایمان دیده می شود.

شمارش لکوسیت گاهی به 30،000 می رسد، که عمدتا ناشی ازافزایش گرانولوسیت است.لنفوپنی نسبی وائوزینوپنی مطلق نیزدیده می شود.غلظت هموگلوبین وهماتوکریت بطورنرمال دراولین روزهای نفاس کمابیش تغییرمی کند. درصورت افت شدید به کمترازمقادیرقبل اززایمان ، احتمال خونریزی شدیدوجوددارد.

حجم خون تقریبا درهفته اول پس اززایمان به حدقبل بارداری می رسد.برونده قلبی معمولا برای 24 تا48 ساعت بالامانده وطی 10 روز به حدغیرباردرای خودمی رسد. تغییرات ضربان قلب تابع همین الگومی باشد.مقاومت عروق سیستمیک ارتباط معکوس داشته و درحدپائین خود ، که ازخصوصیات حاملگی است ، برای 2 روزپس اززایمان باقی مانده وآنگاه بتدریج تاحدنرمال زمان غیربارداری ، بالامی رود.

تغییرات ناشی ازحاملگی درفاکتورهای انعقادی ، برای مدت متغییری طی دوره نفاس باقی می ماند. فیبریبنوژن پلاسمائی طی هفته اول ، وبنابراین میزان سدیمانتاسیون ، بالامی باشد. آب خارج سلولی نیزبشدت بالاست ودیورز(افزایش ادرار) دوران نفاسی یک پاسخ فیزیولوژیک می باشد. این پدیده بین روزهای دوم وپنجم رخداده ومطابق با کاهش هیپرولومی بارداری است. درپره اکلامپسی ، احتباس آنته پارتوم (دوران قبل اززایمان) مایع ودیورز نفاس شدت بیشتری دارد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.