تازه های بیماری ها و اختلالات

شیر

نوشته شده توسط drsistana در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شیر درواقع سوسپانسیونی ازچربی وپروتئین درون محلولی ازموادمعدنی – کربوهیدرات می باشد.

تولیدشیردرمادران شیرده روزانه 600 میلی لیتربوده وچندان تحت تاثیروزن دوران بارداری مادران قرارندارد.شیرباپلاسما ایزوتونیک بوده ولاکتوزنیمی ازفشاراسموتیک آن رامی سازد.آمینواسیدهای اساسی شیرازخون گرفته شده وآمینواسیدهای غیراساسی تاحدی ازخون وبخشی حاصل سنتزدرون پستان می باشد.بخش عمده پروتئین شیرمنحصربفرد بوده وشامل آلفا-لاکتالبومین وبتا-لاکتوگلوبولین وکازئین است. اسیدهای چرب ازگلوکزدرون آلوئول تولید شده وبصورت اپوکرین ترشح می شود.تمامی ویتامین ها بامقادیرمختلف ، بجز K ، درون شیردیده می شود. مقداراین ویتامین پائین بوده (22 IU/mL) وبنابراین ویتامین K به تمام نوزادان تجویزمی شود.

" وی " (Whey) به سرم شیرگفته می شود که حاوی مقادیرزیادی اینترلوکین – 6 بوده وارتباط کاملی باتولید IgA موضعی درپستان دارد.پرولاکتین بطورفعال درون شیرترشح می شود.فاکتوررشداپیدرم (EGF ) درون شیردیده شده وچون درون معده تخریب نمی شوداحتمالا دررشدونمومخاط روده دخالت دارد.

جهت مادرانی که بعلت گرفتاری ویا نوع کارخود ،توانایی شیردهی منظم شیرخوار خود راندارند، توصیه به دوشیدن شیرونگهداری آن می شود .درجدول زیر، نحوه نگهداری ومدت زمان نگهداری شیرمادرگفته شده است.

دستورالعمل نگهداری شیرتازه مادر
دمای اتاق سرمایشی بکمک سه تکه یخ یخچال فریزر

4تا6 ساعت

(دمای 19 تا 26 درجه سلسیوس)

24 ساعت

(دمای 15 درجه)

3تا8 روز

(دمای 4 درجه)

6تا12 ماه

(منهای 18 تا منهای 20 درجه)

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.