تازه های بیماری ها و اختلالات

اندوکرینولوژی شیردهی

نوشته شده توسط drsistana در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پروژسترون ،استروژن ولاکتوژن جفتی همراه باپرولاکتین ، کورتیزول وانسولین هماهنگ باهم دررشدونموغده شیری عمل می کنند.

مقادیرپروژسترون واستروژن بدنبال زایمان بشدت کاهش یافته ولذااثرمهاری پروژسترون برتولیدآلفا- لاکتالبومین برداشته می شود.افزایش آلفا-لاکتالبومین منجربه سنتزبیشترلاکتوزخواهدشد.محرومیت پروژسترون باعث افزایش اثرپرولاکتین برتولیدآلفا –لاکتالبومین می گردد.شدت ومدت شیردهی تاحدزیادی تحت تاثیرمکیدن های مکرر نوزاداست.پرولاکتین برای شیردهی ضروری است ودرصورت نکروزشدید هیپوفیز(سندروم شیهان ) ، تولیدشیرمهارمی شود.گرچه پرولاکتین به سطح کمترازدوران حاملگی خودمی رسد ولی باهربارمکیدن ، افزایش می یابد.ظاهراتحریک پستان سبب مهارترشح دوپامین(فاکتورمهارکننده پرولاکتین )ازهیپوتالاموس شده واین خودمنجربه افزایش گذرای پرولاکتین می شود.اوکسی توسین بصورت پالس ترشح شده وباانقباض آلوئول ها ومجاری کوچک شیری باعث تخلیه شیرمی شود . خروج شیر(letting down ) ،بصورت رفلکسی بوده وشروع آن بامکیدن (محرک نروهیپوفیزبرای آزادسازی اوکسی توسین ) است. این رفلکس حتی باگریه شیرخوارتحریک شده وبا ترس وخستگی مادرمهارمی شود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.