تازه های بیماری ها و اختلالات

خواص ایمنی شیردهی

نوشته شده توسط drsistana در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آنتی بادی های آغوزوشیرمادرخیلی کم جذب می شودکه البته اهمیت چندانی ندارد ، زیراآنتی بادی مهم آن ، IgA ترشحی است .

این مولکول از مخاط ترشح شده وخاصیت ضدمیکروبی دارد.شیرحاوی IgA ترشحی علیه ئی کولا(ازمهمترین میکروب های روده) بوده وشیرخواران شیرمادرخواردرمقایسه باشیرخشک خواران ، کمترمستعدبه عفونت روده ای هستند.شیرهمچنین سبب حفاظت دربرابر عفونت روتاویروس (عامل نیمی ازمواردگاستروانتریت شیرخواران ) شده وازخطردرماتیت آتوپیک وناخوشی خس خس سینه دراوایل کودکی کم می کند.شیرحاوی Tو B سل می باشد.سلول های T لنفوسیت شیرکه متفاوت ازنوع خونی آن است ، تقریبامنحصرا آنتی ژن های اختصاصی ، ازجمله LFA-1باحافظه بالابرای فنوتیپ T ، خودرادارد.لنفوسیت های آغوزدرمحیط کشت تحت تاثیرآنتی ژن های اختصاصی دچارتغییرشکل بلاستوئید می شود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.