تازه های بیماری ها و اختلالات

شیردهی

نوشته شده توسط drsistana در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شیرغذای ایده آل نوزادان است که حاوی موادغذائی متناسب سن ونیزفاکتورهای ایمنی وآنتی باکتریال می باشد.

همچنین فاکتورهائی داردکه بصورت سیگنال بیولوژیک برای تقویت رشدوتمایزسلول عمل می کنند.شیردهی مادران مزایای طولانی مدت برای مادروشیرخواردارد.مثلا خطرسرطان پستان پائین آمده وضریب هوشی کودکان درسن بزرگسالی ،بیشتر است.جدول 30.2، مزایای شیرمادررانشان می دهد.احتمال افزایش وزن نفاس نیزکاهش می یابد.وانگهی دریک مطالعه درزنانی که دوسال متوالی شیرداده اند ،خطربیماری کرونرقلبی آن ها 23% کمتربوده است.بنابراین برنامه هایی درسطح ملی وجهانی مبتنی بردستورالعمل 10 قدم برای شیردهی موفق سازمان بهداشت جهانی ، نظیربیمارستان دوست دارکودک ،برای پیشبردبرنامه شیردهی مادران ارائه شده است.

اثرات حفاظتی ثابت شده واحتمالی شیرمادروشیردهی برنوزاد
کاهش شیوع/شدت اثرات حفاظتی احتمالی
اسهال سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار
عفونت تنفسی تحتانی دیابت نوع 1
اوتیت مدیا بیماری التهابی روده
باکتریمی لنفوم
مننژیت باکتریال آلرژی ها
بوتولیسم بیماری مزمن گوارشی
انتروکولیت نکروزان  
عفونت های ادراری  
ده قدم برای شیردهی موفق
  1. داشتن سیاست مکتوب برای شیردهی مادرکه دراختیارهمه پرسنل بهداشتی باشد
  2. آموزش همه پرسنل جهت اجرای این سیاست
  3. آگاهی دادن به تمام زنان حامله درموردمزایاونحوه انجام شیردهی باپستان
  4. کمک به مادران جهت شروع تغذیه باپستان طی اولین ساعت تولد
  5. آموزش نحوه تغذیه باپستان ونحوه حفظ شیردهی به مادران،حتی درشرایطی که ازشیرخوارجداباشند.
  6. تغذیه نوزادفقط باشیرمادر،مگردرمواردطبی،وعدم ارائه هرگونه جانشین شیرمادر،بطری شیر،یا پستانک بطوررایگان یا ارزان
  7. اجرای هم اتاقی ،بگونه ای که مادرونوزادطی 24ساعت کنارهم باشند.
  8. تشویق شیردهی باپستان طبق نیازنوزاد
  9. عدم استفاده ازپستانک برای نوزادشیرخوار
  10. کمک به تشکیل گروه های حامی شیرمادروارجاع مادران به اینگروه ها

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.