تازه های بیماری ها و اختلالات

پستان فرعی

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پستان های اضافی (پلی ماستیا) یا نیپل اضافی (پلی تلیا) ممکن است درمسیرستیغ پستانی ایجادشود.

این خط (معروف به راه شیری ) ، ازآگزیلا تا ناحیه مغبنی هردوطرف ادامه دارد.شیوع بافت فرعی از0.22 تا6% متفاوت بوده واندازه آن ها ممکن است آنقدرناچیز باشدکه باخال رنگین یاحتی اگرفاقد نیپل باشد ، بالنفادنوپاتی یالیپوم اشتباه شود.پلی ماستیا اهمیت بالینی ازنظرمامائی ندارد، بجزآنکه ممکن است بعلت احتقان یابزرگی طی حاملگی سبب ناراحتی شود.accessory breast

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.