تازه های بیماری ها و اختلالات

مراقبت پرینه پس اززایمان

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس اززایمان ، به منظورحفظ بهداشت لازم است تا ناحیه فرج ازجلوبه عقب (بطرف مقعد) تمیزشود.

ادم وناراحتی ناحیه رادرصورت وجودبریدگی یااپی زیتومی (برش ناحیه تناسلی به منظورکمک به زایمان جنین) ، می توان بکمک کیسه یخ درهمان اوایل کم نمود.استفاده متناوب ازاسپری بی حسی نیزمفیداست.ناراحتی شدید معمولا بیانگروجودعواملی همچون هماتوم ،درروزهای اول، وعفونت ، پس ازروزسوم یاچهارم ، می باشد.دردشدید پرینه (میاندوراه) ، واژینال (تناسلی) یا رکتال (ناحیه راست روده) همیشه نیازمند معاینه ولمس دقیق است. برای کاهش ناراحتی موضعی می توان ازوان آب گرم ، تقریبا 24 ساعت پس اززایمان ، استفاده کرد.چنانچه زایمان بدون عارضه باشد،بیمارمی تواندازوان حمام استفاد ه کند. تاهفته سوم محل برش اپیزیوتومی ، ترمیم یافته وتقریبا بدون علامت است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.