تازه های بیماری ها و اختلالات

عوارض عصبی عضلانی پس اززایمان

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دردلگن ، هیپ یااندام تحتانی می تواندناشی ازکشش یاپارگی بدنبال زایمان نرمال یازایمانی که توام باسختی بوده است،دیده شود.

postpartumneuro

انواع مشکلات عصبی عضلانی بدنبال زایمان عبارتنداز:

نروپاتی های مامائی :فشاربرشاخه های شبکه عصبی لومبوساکرال (ناحیه کمری دنبالچه ای) طی زایمان می تواندبصورت نورالژی(دردعصبی) شدید یا دردهای شبیه کرامپ باانتشاردریک یاهردوپا، بلافاصله بانزول سرجنین بسوی لگن ،تظاهرکند.درصورت آسیب عصب ، دردممکن است پس اززایمان ادامه یابدودرجات متغییری ازفلج عضلانی وکاهش حسی وجودداشته باشد.گاهی افتادگی پا، ثانویه به آسیب درسطح ریشه لومبوساکرال ، شبکه لومبوساکرال ،عصب سیاتیک یاعصب پرونئال مشترک ، دیده می شود.شبکه لومبوساکرال درحاشیه لگن وجودداشته ومی تواندتحت فشارسرجنین یافورسپس قرارگیرد.زمانی که پاهای مادرروی رکاب قرارمی گیرد،بخصوص درمرحله طولانی دوم زایمان ، عصب پرونئال مشترک بشدت فشرده می شود.نروپاتی های مامائی تقریبا شایع می باشد ، بگونه ای که حدود1% زنان دچارمشکل نروپاتی می شوند.شایع ترین آن ، نروپاتی عصب فمورال جلدی لترال وسپس نروپاتی فمورال بوده است. یک سوم مواردهمراه بانقص حرکتی است.ریسک فاکتورهاشامل اول زابودن ،طولانی بودن مرحله دوم ،وزورزدن طولانی مدت دروضعیت نیمه خوابیده (semi-Fowler) می باشد. متوسط مدت علائم 2 ماه ، از2هفته تا18 ماه ، بوده است.Post delivery lower extremity neuropathy

آسیب عضله :تاندون ها وعضلات هیپ یالگن حتی طی زایمان نرمال ممکن است کشیده ،پاره یاجداشوند.چنانچه آسیب عصب وجودنداشته باشد ،انجام MRI بسیارمفیداست.اکثرمواردباداروهای ضدالتهاب وفیزیوتراپی برطرف می شوند.بندرت ، پیومیوزیت سپتیک (التهاب عفونی عضله) دیده شده است.

Post deliverylowerextremityneuropathy

مشکلات مفاصل واستخوان های لگن :جدائی سمفیزپوبیس (استخوان عانه) یایکی ازمفاصل ساکروایلیاک (مفصل خلق استخوان لگن) طی زایمان می تواندسبب دردواختلال شدید درحرکت شود.شیوع از1در600 تا1در30،000 زایمان متفاوت است.درصورت علامت داربودن ، دردبصورت حادطی زایمان بروزمی کندولی علائم بیماری می تواند پیش اززایمان یا طی 48 ساعت بعدتظاهرکند.درمان عمدتا نگهدارنده ، شامل استراحت دروضعیت خوابیده به پهلوواستفاده ازکمربندمناسب لگنی است.درمواردی که جدائی سمفیزبیش از4سانتیمترباشد،جراحی ضروری است. عوددرحاملگی های بعدی بیش از50% است ولذابرخی توصیه به سزارین نموده اند.گاهی ساکروم یاشاخه پوبیس درحاملگی بدون عارضه ، دچارشکستگی می شود که بیشتربا اوستئوپروزناشی ازهپارین یا مصرف کورتون دیده شده است .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.