تازه های بیماری ها و اختلالات

مراقبت های پیگیری پس اززایمان

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پس ازترخیص ، زنانی که زایمان بدون عارضه ای داشتندمی توانندفعالیت عادی خودازجمله استحمام ،رانندگی وکاردرخانه راشروع کنند.

دراکثرجوامع هیچگونه محدودیتی پس اززایمان قائل نمی شوندوتقریبا نیمی ازمادران طی 2 هفته به فعالیت کامل خودبازمی گردند.گزارش شده که تنها نیمی ازمادران طی 6 هفته پس اززایمان به انرژی طبیعی خودمی رسند.زنانی که زایمان واژینال داشته انددرمقایسه باسزارین ،دوبرابرانرژی بیشترداشته اند.بهتراست که مراقبت وتغذیه نوزادتوسط مادروباهمکاری پدرباشد.

انجمن متخصصان زنان آمریکا توصیه نموده است که بیمارپس اززایمان بین هفته 4 و6 موردمعاینه قرارگیرد.این دوره برای شناسائی اختلالات اوایل دوره نفاس ونیزشروع روش ضدبارداری ،کاملا مفید است..

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.