تازه های بیماری ها و اختلالات

ترومبوفلبیت سپتیک لگنی

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عارضه ای شایع قبل ازابداع آنتی بیوتیک بود.آمبولی سپتیک دراثراین ضایعه ، شایع بوده و دریک سوم موارد مرگ های مادران دخالت داشته است.

مصرف آنتی بیوتیک ، بشدت از مرگ ومیر ونیازبه جراحی دراینموردکم نموده است.

عفونت نفاسی ممکن است عروق وریدی راگرفتارومنجربه ترومبوزشود.لنفانژیت اغلب دیده می شود. ازآنجائی که درناژبخش فوقانی رحم ولذامحل اتصال جفت بعهده وریدهای تخمدانی است ، این عروق نیزممکن است دچارالتهاب شود. ترومبوفلبیت سپتیک نفاسی می تواند یک یاهردوشبکه عروق وریدی تخمدان راگرفتارکند .ترومبوس ایجادشده دریک چهارم زنان ،بسوی وریداجوف تحتانی وگاهی به وریدکلیوی انتشارمی یابد.شیوع ترومبوفلبیت سپتیک بین 45000 زن طی 5 سال دربیمارستان پارکلند ، بدنبال زایمان واژینال 1:9000 وبدنبال سزارین 1:800 بوده است.شیوع کلی 1:3000 زایمان دراین گزارش ، نظیر1:2000 درگزارش دیگران بوده است .شیوع عفونت دریک مطالعه کوهورت روی 16650 زن تحت سزارین اولیه ، 1:400 بوده است .دراین مطالعه درصورت سابقه کوریوآمنیونیت ، شیوع حدود 1:175 ودرصورت فقدان عفونت اینتراپارتوم ، 1:500 بوده است. معمولا ترومبوفلبیت سپتیک بخوبی به آنتی بیوتیک پاسخ می دهد ، ولی تب دراین بیماری ادامه می یابد. گرچه یک یاهردوربع تحتانی شکم دردناک است ، ولی این بیماران بجزلرز، علامت دیگری ندارند.تشخیص بکمک CT یا MRI تائید می شود.باهردوروش دیده شده که 20% از69 بیمارمبتلابه متریت ، که علیرغم 5 روزدرمان مناسب هنوزدچارتب هستند ، گرفتارترومبوفلبیت سپتیک لگنی هستند. قبل ازابداع روش های تصویرنگاری ،ازتست چالش هپارین استفاده می شد.معتقدبودنداگرتب با هپارین برطرف شود، علت آن وجودفلبیت لگنی است.البته این روش ، موردتائیدنیست. کارائی تجویزطولانی مدت ضدانعقاد برای ترومبوآمبولی خفیف (bland) ، به اثبات نرسیده است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.