تازه های بیماری ها و اختلالات

عفونت پرینه ، واژن وسرویکس

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ازآنجاکه اپیزیوتومی [برش ناحیه تناسلی زن به منظورکمک به زایمان] کمترازگذشته انجام می شود، عفونت آن نیزچندان شایع نیست.

پس ازبرش ناحیه تناسلی ،درحضورعفونت ،نگرانی ازجداشدگی زخم وجوددارد. دربیمارستان پارکلند ، 0.5 % زخم های اپیزیوتومی دچارجداشدگی شده که 80% این مواردناشی ازعفونت بوده است.اخیراشیوع آن را1% بیان نموده اندکه دوسوم بعلت عفونت بوده است.طبق شواهدکنونی نمی توان گفت که جداشدگی زخم ناشی ازترمیم نادرست است.احتمال وخیم بودن عفونت دربریدگی های درجه چهار،بیشتراست. شوک سپتیک کشنده گرچه نادراست ،ولی بدنبال عفونت اپیزیوتومی [برش ناحیه تناسلی زن به منظورکمک به زایمان] رخ می دهد.

پاتوژنزوسیربالینی : جداشدگی محل اپیزیوتومی ، اکثراهمراه باعفونت اتفاق می افتد.سایرعوامل شامل اختلالات انعقادی ،سیگار، و عفونت با HPV می باشد. علائم شایع شامل دیسوری ودردلوکال همراه یابدون احتباس ادراری است.درمطالعه 34 زن مبتلابه جداشدگی اپیزیوتومی ،شایعترین یافته ها درد (65% )، ترشح چرکی(65% ) وتب (44%) بوده است.درمواردشدید ،تمام ناحیه فرج ممکن است دچارادم ، اولسرومفروش بااگزوداشود. عفونت ناحیه بریدگی واژن می تواند دراثرآلودگی مستقیم یادراثرانتشارازپرینه باشد.مخاط ، قرمزومتورم شده وممکن است دچارنکروزوریزش شود.انتشارعفونت درپارامترمی تواندمنجربه لنفانژیت گردد.بریدگی های سرویکس ، شایع بوده و بندرت ممکن است دچار عفونت شدیدی شود ، که تظاهرآن نظیرمتریت است.بریدگی های عمیق که مستقیما بسوی قاعده لیگامان پهن انتشاریافته است ، ممکن است عفونی شده وسبب لنفانژیت ، پارامتریت وباکتریمی شود.

درمان :عفونت اپیزیوتومی نظیرعفونت سایرزخم های جراحی درمان می شود.درناژبایدبرقرارشده ودراکثرموارد، بخیه ها بازشده وزخم دبرید شود.دربرخی که دچارسلولیت آشکاربدون ترشح چرک شده اند،آنتی بیوتیک وسیع الطیف باپیگیری کامل بیمار توصیه می شود.درموردجداشدگی ،مراقبت لوکال اززخم توام با آنتی بیوتیک وریدی ضروری است.بامهارعفونت لازم است که ترمیم زودرس زخم انجام گیرد. دریک مطالعه برروی ترمیم زودرس اپیزیوتومی در 31 زن ، بامدت متوسط 6 روزاززمان جداشدگی تاترمیم ،بهبودی کامل درهمه بجزدونفردیده شد .این دوموردنیزدچارفیستول ظریف رکتوواژینال بودند که بافلاپ رکتال درمان گشتند.بندرت برای ترمیم زخم ، نیازبه انحراف مسیرروده است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.