تازه های بیماری ها و اختلالات

سندروم شوک توکسیک

در . ارسال در بیماری های زنان وزایمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یک ناخوشی تبدارحادبااختلال مولتی سیستم بوده که میزان کشندگی آن به 10تا15% می رسد.

معمولا تب ،سردرد،اغتشاش فکری ، راش اریتماتوی ماکولار منتشر،ادم زیرجلدی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال آبکی و تغلیظ شدید خون دیده می شود.نارسائی کلیوی وسپس نارسائی کبد،انعقادمنتشرداخل عروقی وکولاپس عروقی بسرعت رخ می دهد.نواحی دچارراش ، طی بهبودی پوسته ریزی می کند.بیماری تقریبا درهمه موارد ناشی ازاستافیلوکوک طلائی بوده است.اختصاصا یک اگزوتوکسین بنام توکسین -1 سندروم شوک توکسیک (TSST-1 ) باآسیب شدیداندوتلیال سبب تظاهرات بالینی بیماری می شود.دیده اند که مقادیراندک TSST-1 می تواندسبب فعال شدن 5تا30 % سلول T ولذاایجاد " طوفان سیتوکین " شود.گاهی عفونت آشکارنبوده واحتمالا دراثر آلودگی سطحی مخاط بوده است.حدود10تا20% زنان حامله دچارآلودگی واژینال بااستاف طلائی بوده وبنابراین طبیعی است که بیماری دردوره نفاس تظاهرکند.تقریبا تظاهرات مشابهی درزنان مبتلابه عفونت ناشی ازکلوستریدیدوم سوردلی دیده شده است.دردهه 1990 موارداسپورادیک عفونت بااسترپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A گزارش شده ، که دربرخی موارد بعلت ترشح اگزوتوکسین پیروژنیک منجربه سندروم شوک توکسیک استرپتوکوکی شده است.بخصوص سروتایپ های M1 و M3، مهلک هستند.تاخیردرتشخیص ودرمان می تواند به مرگ ومیر جنین یامادرمنجرشود.درمان اصلی سندروم شوک توکسیک ،حمایتی است .آنتی بیوتیک برای پوشش استافیلوکوک واسترپتوکوک تجویزمی شود.درصورت مشاهده عفونت لگنی ، تجویزآنتی بیوتیک باپوشش پلی میکروبیال ضروری است.اینگونه زنان معمولانیازمند دبریدمان وسیع بافت زخم واحتمالا هیسترکتومی هستند.میزان مرگ ومیر بعلت قوی بودن توکسین، بسیاربالاست .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.