تازه های بیماری ها و اختلالات

از وفاژيت ائوزينوفيليك

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

يك اختلال التهابي درمری است كه مشخصه آن ارتشاح متراكم ائوزينوفيل در مخاط می باشد

معتقدندكه ائوزينوفيلي، نتيجه واكنش افزايش حساسيتي تاخیری به آنتي ژ ن ها ي غذايي يا سایر آلرژ ن های موجود درخارج از دستگاه گوارش است . دیس فاژی، شايع ترين علامت است ولي ممكن است بيماران از سوزش سر دل، درد قفسه سينه، يا تهوع شاكي باشند. گاهی اولین یافته ، احساس گیرافتادن لقمه غذامی باشد. يافته هاي اندوسكوپيك شامل باريك شدن مجراي مري، چين هاي طولي يا برجستگی هاي حلقوي در مخاط، و تنگي مشخص درمری می باشد. مري شكننده است و براحتی در زمان عبور اندوسكوپ، هنگام بيوسپي يا پس از اتساع، پاره می شود. مشاهده 15 تا 25 ائوزينوفيل در هر مقطع از بزرگنمايي بالاي ميكروسكوپيک ( HPF) دربافت مری، تشخيص راتائیدمی کند. درمان کنونی شامل استروئیدهای توپیکال بلعی است ، بدین منظور از فلوتيكازون استنشاقي استفاده مي شود بدین گونه که دارو در داخل دهان اسپری و سپس بلع مي شود.درموارد مقاوم می توان ازاستروئید خوراکی استفاده کرد.eosinophilic esophagitiseosinophilic esophagitis

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.