تازه های بیماری ها و اختلالات

عفونتهاي مري

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عفونت مری در بيماراني كه وضعيت ايمني خوبي دارند، نادراست ، ولی عامل مهم موربیدیته در بيماران مبتلا به ضعف ايمني ، شامل گیرنده عضو ، بیماران مبتلابه HIV و بیماران تحت درمان مزمن بااستروئید، مي باشد.

Candida Esophagitis

ازوفاژيت عفوني باعث دیس فاژی واودینوفاژی باهم مي شود كه علامت دوم برجسته تر است.

  • اوفاژيت كانديدايي اغلب با برفك دهان همراه بوده وبيشتر باعث ديس فاژي وتنهااندکی درد هنگام بلع مي شود . کاندیدا نمای خاصی در اندوسکوپی دارد . درنمونه بیوپسي و برس زدن مری، ريسه (هایفه ) قارچ ديده مي شود. درمان با فلوكونازول خوراكي است .
  • ويروس هرپس سيمپلكس (HSV) منجربه اولسر هاي متعدد در مري شده و تظاهر باليني آن بصورت اودینوفاژی شدید است. درمان انتخابي آن ، آسيكلووير است.
  • سيتو مگالوويروس (CMV) نيز باعث اولسر و اودینوفاژی مي شود . دراندوسكوپي معمولا يك اولسر منفرد بزرگ در دیستال مري ديده مي شودکه در بيوپسي اغلب بامشاهده انكلوزيون هاي ويروسي ، تشخيص اثبات مي شود. گان سيكلووير و فوسكارنت، هردو درما ن ها ي موثري براي ازوفاژيت CMV هستند .
  • عفونت HIV باعث اولسر مري و اودینوفاژی می شود ، هر چند که با درما ن ها ي موثر ضد ويروسي ، كمتر ديده مي شود.

InfectiousEsophagitisInfectious Esophagitis

ازوفاژيت ناشي از قرص

داروهاي متعددي دراثرتماس طولانی بامخاط مری باعث اولسر مري شوند ، که بیشتر شامل تتراسيكلين ها ، تركيبات پتاسيم ، داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ، سولفات آهن وآلندرونات بیس فوسفونات   مي باشد . بيماران از درد اپي گاستر ، گاهی با انتشار به پشت و نيز ديس فاژي وادوینوفاژی شاکی هستند . درمان علامتي بوده و داروهاي موضعي مثل ليدوكائين غليظ می تواند در رفع ناراحتي موثر باشد . پيگشيري ازوفاژيت قرصي با مصرف مقاديركافي مايعات (>120 mL ) به هنگام مصرف داروامکان پذیراست . بیمارباید ازخوابیدن بلافاصله پس ازمصرف دارو ،اجتناب کند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.