تازه های بیماری ها و اختلالات

گاستروپارزي

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گاستروپارزي با تأخير در تخليه معده مشخص می شود. دراین بیماری بدون هیچ گونه انسداد مکانیکی ، ترانزیت غذا از معده به دوازدهه مختل است.

علايم رکود(استاز) معده شامل سيري زودرس يا آسان ، نفخ ، تهوع و استفراغ است. از آنجا كه علايم بیمار با خوردن غذا بدتر مي شوند ،اغلب بیماران دچار بي اشتهايي، كاهش وزن و کمبودهای تغذیه ای می شوند. مواردمتعددی باتاخیردرتخلیه معده همراه هستند .gastroparesis

 • ديابت مليتوس شايعترين علت گاستروپارزي است . هر چند گاستروپارزي دربیمارانی دیده می شود که ابتلاء طولانی مدت (بیش از10 سال) به ديابت نوع I همراه باسایرعوارض آن ، نظیرنروپاتی محیطی واتونوم ، نفروپاتی و رتینوپاتی دارند، شكايات گوارشي نیز در طي 10 سال اول بيماري شايعند. گاستروپارزي ديابتي به علت نرو پاتي پایدار نرون های روده و اتونوم،تغییرات گذرا در کنترل گلیسمیک يا تركيبي از اين دو مي باشد .
 • گاستروپارزي ايديوپاتيك نيز شایع وشامل مواردی است که علت آن نامشخص است.
 • گاستروپارزي ناشی ازويروس ، با ارتشاح ويروس در شبكه ميانتريك معده ، دریک سوم این بیماران دیده می شود.
 • بيماراني كه تحت جراحي معده قرار مي گيرند ، بخصوص آنهائی که دچارانسداد خروجی معده بعلت PUD هستند ، نيز به طور شايع دچار گاستروپارزي هستند .
 • بيماري پاركينسون ، اختلالات روماتولوژيك، هيپوتیروئیدی يا هيپرتيروئيدي، انسداد كاذب مزمن روده و انواعی از سندروم ها ي پارانئوپلاسنتيك نیزباعث گاستروپارزی می شوند.

در ارزيابي تشخيصي بايد اختلالات متابوليك و ساختماني ردشوند .

 • اندوسكوپي اولین تست براي رد علت های مكانيكي انسداد دهانه خروجي معده و رادیوگرافی سرتاسر روده باریک ، بهترین روش براي برررسي ضايعات روده باریک است .
 • بررسي الكتروليتهاي سرم ، شمارش گويچه هاي خون و مطالعه تيروئيد نيز توصیه می شود.
 • چنانچه اين بررسي هاي منفي بود ازسینتیگرافی رادیونوکلئید( اسكن تخليه معده ) بکمک ترکیب مخلوط مایع – جامد ، مي توان ميزان تاخير در تخليه معده رامشخص کرد .
 • تعيين ميزان تأخير مواد جامد اهيمت باليني بيشتري نسبت به مایعات دارد . در موارد دشوار مي توان از مانومتري گوارشي و الكترو گاستروگرافی براي تشخيص استفاده كرد .

درمان گاستروپارزي با شناسايي و درمان علت های قابل اصلاح شروع مي شود. داروهايي كه تخليه معده را کاهش مي دهند، مثل نارکوتیک ها ، آنتی کولینرژیک ها و آنتی دپرسانت های سه حلقوی ، بايد خودداري شود. از انجا كه تخليه مايعات آسانتر از جامدات صورت گرفته و اغلب در گاستروپارزي توانايي تخليه مايعات محفوظ می ماند ، تغيير ساده رژيم غذايي می تواند موثرواقع شود . غذا باید شامل مواد نرم شده همراه با مايعات باشد . غذاهاي حاوي چربي زياد و غني از مواد فيبري توصیه نمی شوند ز يرا اين مواد در شرايط طبيعي مانع از تخليه معده شده وبنابراین احتمال تخليه آ ن ها ضعيف تر است . روش های طبی محدودبوده و شامل داروهای پروکینتیک ، که سبب بهبودترانزیت دردستگاه گوارش می شوند، می باشد.

 • متوكلوپراميدسرعت تخليه معده را افزایش می دهد . البته تاثیردارو دائمی نبوده و تجویزدرازمدت آن با عوارض جانبي وبروز تحمل دارويي همراه است . عوارض جانبي (20% موارد) شامل خواب آلودگي ، اضطراب ، خستگي ، بي خوابي ،بی قراری ،تحریک شدن ، اثرات اکستراپیرامیدال، گالاكتوره ، و نامنظم شدن قاعدگي مي باشد . دوزمصرفی10 میلی گرم، 20 تا 30 دقيقه قبل از غذا و ابتدای خواب است . هرچندکه دوزهای بالاتاحد 80 میلی گرم وپائین تاحد 20 میلی گرم درروزنیزتجویزشده است.مقدا رمصرف را بايددر نارسايي كليوي كاهش داد .
 • دومپريدون ، یک آنتاگونیست دیگربرای گیرنده دوپامین باخصوصیات پروکینتیک است، که تاثیری مشابه متوکلوپرامید دارد.
 • سيزاپرايد ،دارويي كه فعاليت حركتي معده را با تسهيل ترشح استيل کولين از شبكه ميانتريك زياد مي كند بعلت عوارض جانبي خطرناك توصیه نمی شود .عوارض شامل است بر:تاكي كاري بطني ، فيبريلاسيون بطني ، آريتمي تورساد دپوینت، و طولاني شدن فاصله QT ، در مصرف همزمان باسایر داروهاي مهار كننده P450 .
 • اريترومايسين ، يك آنتي بيوتيك ماكروليد،اثر تحريكي روي گيرنده هاي موتيلين عضله صاف در سرتاسر مجرای گوارشي دارد. تزريق وريدي اريترومايسين بادوز1تا 3 mg/kg هر8 ساعت، می تواندسبب بهبودی چشمگيردر بيماران مبتلا به گاستروپارزي شديد ديابتيک شود. بخاطر تاکی فیلاکسی وعوارض جانبی داروی خوراکی ،مصرف طولاني مدت خوراكي بادوز 250 تا 500میلی گرم هر8 ساعت ،دراستازمعده تاثير چندانی ندارد .
 • سم بوتولنیوم A بکمک اندوسکوپ به اسفنکتر پیلور تزریق شده است. ولی مزایای دراز مدت آن ثابت نشده است.

gastroparesis2

دربیماران مقاوم به این روش ها ، می توان ازاستقرار لوله ژژونوم طی جراحی همراه یابدون گاستروتومی تخلیه ای (venting) کمک گرفت. بندرت نیازبه تغذیه کامل وریدی خواهدبود. مواردجراحی گاسترکتومی شامل بیمارانی است که هنوزدچاراستازمقاوم به درمان معده پس ازجراحی هستند.گذاشتن پیس میکر در معده و سایر درمان های پروکینیتیک ، به خصوص آگونیست های جدید گیرنده سروتونین، در دست تحقیق است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.