تازه های بیماری ها و اختلالات

کارسینوم پانکراس

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارسینوم(سرطان) پانکراس ، چهارمین علت اصلی سرطان در بزرگسالان با پیش آگهی، بسیاربداست . بیش از 90% این تومورها، آدنوکارسینوم و منشأ آ ن ها از سلول ها ی مجرا(داکتال ) است.

علت ها و پاتوژنز

عوامل موثر شامل سن، جنس (نسبت ریسک درمردان 4/1 به 1) ، کارسینوژن ها، کشیدن سیگار ، پانکراتیت ارثی، پانکراتیت مزمن و احتمالا رژیم پر چربی می باشد. تماس شغلی با بتا-نفتیلامین و بنزیدین ، ازعوامل خطرمشخص هستند اما این دو در اکثر بیماران دخالتی ندارند. سال هاابتلاء به دیابت می تواند مختصری خطرسرطان رابیشترکند. ظاهرا الکل و یا قهوه جزو عوامل خطرنیستند. pancreaticcancer

تظاهرات بالینی

تظاهرات بالینی کارسینوم پانکراس ، غیراختصاص و اغلب تدریجی است. تومورمعمولا به هنگام تشخیص، به مراحل پیشرفته رسیده است. علایم و نشانه های شایع شامل یرقان، کاهش وزن و درد شکم می باشد. درد معمولا مداوم بوده و به پشت انتشار می یابد. باتوجه به اینکه سرطان    بیشترازسر پانکراس ایجاد می‌شود، بیماران با یرقان انسدادی، یا کیسه صفرای بزرگ و قابل لمس (علامت کروازیه) مراجعه می کنند. یرقان بدون درد، شایعترین یافته بالینی در بیمارانی است که ضایعه آنها قابلیت رزکسیون وعلاج رادارد . بی اشتهایی، تهوع و استفراغ وهمچنین اختلالات عاطفی نظیر افسردگی ، دیده می شود. سایر علایم کمتر شایع شامل نشانه ترومبوفلبیت مهاجر (علامت تروسو)، پانکراتیت حاد، دیابت، سندروم ها ی پارانئوپلاستیک (سندرم کوشینگ)، هیپرکلسمی، خونریزی گوارشی، ترومبوز ورید طحالی، و تودة شکم قابل لمس می‌باشد.pancreaticcancersymptoms

تشخیص و مرحله بندی

تشخیص سرطان پانکراس اغلب بدنبال مشاهده توده ای در پانکراس درمطالعات تصویربرداری مطرح می‌شود. همچنین شواهدی ازاتساع مجرای پانکراس ، متاستازی کبدی، تهاجم به عروق ، یا اتساع مجرای صفراوی مشترک در زمینه انسداد صفراوی دیده می شود. باتصویربرداری نمی توان توده بدخیم پانکراس را از توده های خوش خیم ،نظیر پانکراتیت موضعی، افتراق داد. بهترین روش ها در بررسی اولیه توده ، وجود متاستاز کبدی، یا تهاجم به عروق ، CT اسکن و MRI هستند. چنانچه توده ای دربررسی های تصویربرداری دیده نشده و شک به سرطان پانکراس وجوددارد، باید از ERCP استفاده کرد. ERCP دست کم در 97% موارد می تواند وجود تنگی در مجرای اصلی پانکراس را تشخیص دهد.

استفاده از تومورمارکر برای تشخیص کارسینوم پانکراس نتایج خوبی نداشته است. تومورمارکر CA-19-9 از حساسیت 90-80% و اختصاصیت 85 تا 95-85% برای تشخیص سرطان پانکراس ، در بیماران با علایم و نشانه های مشکوک به سرطان پانکراس ، دارد. روش EUS در مقایسه با سایر روش ها ی تصویربرداری (CT اسپیرال ، MRI ، آنژیوگرافی )، دقیق ترین روش برای تشخیص و مرحله بندی بوده ومی تواند محل تومور، تهاجم به عروق ، و گرفتاری غدد لنفاوی را نشان دهد. مهمترین عاملی که بر قابلیت جراحی و میزان بقای دراز مدت بیماری تاثیردارد، وجود تهاجم به عروق (مثل شریان یا ورید مزانتریک فوقانی، یا ورید پورت) یا بیماری متاستاتیک است. متاسفانه ، فقط 20-10% کارسینوم های سر پانکراس وعملا هیچ موردازتومورهای تنه ودم پانکراس ، رامی توان بطور قطعی جراحی ودرمان نمود. اگر تومورقابل عمل نبود، اقدام بعدی تعیین نوع سلول ها ی تومور است که توسط بیوپسی زیر هدایت سونوگرافی اندوسکوپیک یا CT انجام می گیرد. چنانچه درمرحله بندی با روش هائی بجزعمل جراحی ، مشخص شود که تومورقابل عمل است ، گاهی می توان از لاپاروسکوپی برای مرحله بندی دقیق تر استفاده کرد.الگوریتم تشخیصی برای ارزیابی بیماران مشکوک به کارسینوم پانکراس

درمان

  • جراحی برای کارسینوم های قابل عمل سر پانکراس ، معمولا به روش ویپل است.
  • اگر نتوان رزکسیون تومورراانجام داد، به منظوردرمان یرقان اقدام به انحراف مسیرصفراوی می شود
  • اگر تهاجم به دوازدهه وجود داشت، گاستروژژونوستومی باهدف رفع انسداد ازدوازدهه ، انجام می‌شود.
  • تنهاشانس علاج بیماری ، جراحی است . میزان مورتالیته عمل کمتر از 5% است. تلاش برای پرتودرمانی و شیمی درمانی ، موفقیت اندکی داشته وتنها اندکی میزان بقاء راافزایش داده است.
  • چنانچه ضایعه غیرقابل عمل باشد ، اغلب می توان اقدامات تسکینی (پالیاتیو) به منظورکنترل یرقان، درد ، و انسداد روده انجام داد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.