تازه های بیماری ها و اختلالات

اختلالات حركتي مري

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مري بارت

اختلالات حرکتی مری اکثراغیراختصاصی است ، معهذا سه مورد شایع آن شامل است بر: آشالازي، اسپاسم منتشر مري و اسكلرودرمي .

آشالازي

یک اختلال حركتي نادر است. انقباض تونيك LES مانع از شل شدن آن در هنگام بلع شده وهمراه با اتساع وفقدان حرکات دودی است . بیماری ناشی از استحاله نرون ها در شبكه ميانتريك مري و هسته هاي واگ ، شاخه دهنده به مری ، مي باشد . بیماران معمولاً دچار ديس فاژي پيشرونده و كاهش وزن شده ومعمولا ازدرد قفسه سينه و بالا اوردن غذای هضم نشده شاکی هستند . تشخيص به كمك مانومتري مري است که نشان دهنده انقباض شدید LES وعدم شل شدن آن بهنگام بلع همراه با ضعف یافقدان حرکات دودی درتنه مری می باشد. اندوسكوپي براي رد كردن ضايعات انسدادي در انتهای مري يا كاردياي معده ،كه آشالازی راتقلید می کنند، لازم است.مطالعه باریم درآشالازی ، الگوی خاصی دارد.يك مري بسيار متسع كه در انتها باريك شده و شبيه نوك پرنده (bird's beak) شده قوياً معرف آشالازی است، هرچندکه نياز به اندوسكوپي و مانومتري را برطرف نمي کند .

درمان بکمک بالون يا میوتومی باجراحی صورت مي گيرد . از سم بوتولينوم نیزبراي شل كردن LES استفاده مي شود اما اثر آن معمولا گذرا بوده و معمولا نیازمند درمان مجدداست.

دیسفاژی

اسپاسم منتشر مري

اسپاسم منتشرمری ، معمولا سبب حملات دردسینه و دیس فاژی متناوب نسبت به جامدات ومایعات می شود.بررسی مانومتریک مری ، بیانگر انقباضات غیرپریستالتیک وناهماهنگ مری بادامنه نرمال یا بالامی باشد.درمان آن بسیارمشکل است ، تجویزنیترات وکلسیم بلوکرها گاهی سبب اندکی بهبودی می شود.اتساع بکمک بالون وهمچنین میوتومی جراحی ، دراندکی ازبیماران موثراست .

اسكلرودرمي ( اسكلروز پيشرونده سیستمیک )

علامت اصلي اسكلرودرمي ، اختلال حركتي مري (80% بيماران) می باشد. بیماری دو سوم دیستال مري (یعنی بخش عضله صاف ) بعلت فيبروز، آتروفي و فقدان حرکات دودی منجربه كاهش تونوس LES مي شود. ويژگي هاي مانومتريک اسكلرودرمي شامل کاهش حرکات  دودی درتنه ديستال مري و ضعف LES مي باشد .بیماران معمولا دچار رفلاکس معده به مري هستند كه اغلب شديد است . از وفاژيت سايشي (اروزیو) و تنگي هاي پيپتيك نيز دیده می شود. بیمار دچار ديس فاژي ناشی از اختلال حركتي اوليه يا انسداد مكانيكي دراثرتنگی شود . مصرف PPIs سبب کاهش GERD سايشي و عوارض می شود.

اختلالات حرکتی

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.