منظور از زخم معده، آسیب به مخاط معده یا روده کوچک است. این عارضه زمانی ایجاد می‌شود که مخاط محافظت‌کننده درون معده، بی‌ا...

بیماری های ارثی

Image is not available

نشریات ومجلات

Image is not available

فناوری های نوین

Image is not available

عجایب طب

Image is not available

جدیدترین داده های روز دنیا به زبان فارسی برای پزشکان و خانواده ها

Slider

تاریخ جامع پزشکی

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ پزشکی مجموعه ای عظیم ازدانسته ها و یادگارهای قرن ها تجربه انسان درمورد بیماری ها ودرمان آن هاست.اطلاع یافتن ازاین تاریخ، می تواندمارادرفهم بهترعلم کنونی پزشکی کمک نماید.

گیاهدرمانی

طب هندی

طب مصری

طب دربابل

طب ایرانی

جراحی درایران

گیاه درمانی درایران

گیاهان داروئی درایران

طب چینی

طب عبری

طب یونانی رومی

طب اسلامی

رنسانس اروپا وطب دوران اشراق

تاریخ ایمنی شناسی

طب مدرن


 1st eye in the world

مجموعه بررسی های مبتنی برشواهد وقرائن موجود ازگذشته را تاریخ می نامند. اما عملا شرح وتفسیر تاریخ تاحدود زیادی مبتنی برسلیقه فردی، شرایط روز، امکانات موجود و دسترسی محقق به آنها ، عقاید و گرایشات فردی وتاثیرات سیاسی و اجتماعی حاکم بردوران زندگی محقق می باشد. ازآنجاست که عملا مشاهده می شود بسیاری ازیافته های علمی پزشکی که قرنها قبل توسط دانشمندان مسلمان کشف شده ویا ارئه گشته اند ، امروزه بنام دانشمندان اروپائی ثبت شده است ، نمونه بارز آن زایمان بکمک جراحی ویا همان سزارین مشهوراست ویا کشف جریان خون بدن توسط مسلمانان درقرنها قبل ازهاروی انگلیسی است. آیا این امرناشی ازجهل محقق ویا عمد وی بوده است؟

 


 

درهمه جوامع بشری برای تفسیر  تولد، مرگ و بیماریها توجیهات طبی خاصی وجودداشته و دارد وهمواره بوده ا ند افرادی که منشاء بیماریها رابه جادو، دعا ، نفرین وارواح شیطانی نسبت داده اند و می دهند.گرچه گسترش علم پزشکی سبب تغییرشگرفی درعقاید درمانی بیماران واطباء شده  است معهذا بسیاری هنوزهم درمان خودرادرمعابد و اماکن مقدس جستجو می کنند.

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.