بیماری های ارثی

Image is not available

نشریات ومجلات

Image is not available

فناوری های نوین

Image is not available

عجایب طب

Image is not available

جدیدترین داده های روز دنیا به زبان فارسی برای پزشکان و خانواده ها

Slider

طب مصری

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات پزشکی مندرج درپاپیروسهای مصری به 3000سال قبلی میلاد می رسد.

اولین جراحی درمصر حدود 2750 سال قبل میلاد انجام گرفته است  ودرپاپیروسهای منصوب به ادویناسمیت، دیده شده که ایمهوتب ،درسومین سلسله شاهی مصر، بنیانگذار طب باستانی مصری بوده که مطالبی ازروشهای درمانی، ناخوشی ها ، ومشاهدات آناتومیک راثبت نموده  است.این پاپیروسها درواقع نسخه های بازنویس شده ازمتونی طبی هستند که عمدتا درمورد جراحی بوده و کاملا عاری ازتفکرات جادوگرانه بود ه اند و جزئیات کاملی ازمعاینات، تشخیص ، درمان و پیش آگهی بسیاری ازبیماریها درآنها آمده است.

ازطرفی دیگردرپاپیروسهای ابرس( 1550 سال قبل میلاد)، مطالبی انباشته ازجادو، جنبل و کاربردهای عوامانه ای برای دورساختن شیاطین بیماری سازوسایرارواح خبیثه دیده می شود..اما دراین پاپیروسها نیز اولین مستندات از دانسته های بشراولیه راجع به تومورها مشاهده می شود.هرچندکه برخی معتقدنداین امرمی تواند ناشی ازفهم نامناسب واژه های مندرج در پاپیروسها بوده باشد.

موسسات پزشکی ، معروف به خانه زندگی، درمصرباستان ازاولین سلسله شاهان مصرمستقرشده اند.درسلسله نوزدهم، برخی اطباء ازمزایائی همچون بیمه ، مرخصی استعلاجی وحقوق بازنشستگی استفاده می کردند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.