بیماری های ارثی

Image is not available

نشریات ومجلات

Image is not available

فناوری های نوین

Image is not available

عجایب طب

Image is not available

جدیدترین داده های روز دنیا به زبان فارسی برای پزشکان و خانواده ها

Slider

طب رومی ویونانی

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طب یونانی رومی

اززمان کشف جسد منجمد شده یک انسان درناحیه آلپ (حد فاصل اطریش . ایتالیا)، تاریخ طب به گذشته های دورتری بازگشت نمود.

این جسد سنی درحدود 46 داشته و بیش از40 خالکوبی دربدن وی مشاهده گردید که بابررسی بیشترمتوجه شدند، وی مبتلا به بیماریهایی همچون آرتریت بوده است.مرگ وی بسال  3300 قبل میلاد صورت گرفته است.

دست نوشتجات هیپوکرات، مجموعه ای ازحدود هفتاد موردازاعمال طبی اولیه است که متعلق به یونان باستان می باشد..

باگسترش جوامع دراروپا وآسیا، نحوه باورها نیزجای خودرابه نگرشهای طبیعی داد.یونانی ها اززمان هیپوکرات ، سیستم طب مبتنی براخلاط راپایه گذاری کردند که براساس آن هدف ازدرمان ، بازگردانیدن تعادل اخلاط درون بدن است.نظریات مشابهی نیزدرچین و هند مطرح گردید.دریونان اززمان گالن تا دوران رنسانس، بنیان طب براساس حفظ تندرستی ازطریق کنترل رژیم غذایی و نظافت بود.دانش آناتومیک محدود بود.روشها و درمانهای جراحی و امثالهم بسیاراندک بودو اطباء متکی برروابط خوب با بیماران خودبودند تا برسواد خود.

هیپوکرات که ازاو بعنوان پدرطب نام می برند، ازاولین افرادی است که بسیاری ازبیماریها و حالات طبی راتوضیح داده است.وی اولین توصیف ازکلابینگ ، چماقی شدن انگشتان ، راارائه داده است که علامت تشخیصی مهمی ازبیماریهای چرکی مزمن ریوی ، سرطان ریه و بیماریهای سیانوتیک قلبی است.ازاینرو به انگشتان چماقی گاهی نیزانگشتان هیپوکراتی گویند.

هیپوکرات اولین پزشکی است که بیماریها رابراساس حاد، مزمن، اندمیک و اپیدمیک طبقه بندی نمود ه است واولین جراح مستند قفسه سینه محسوب می شود.

گالن عملهای جراحی بسیاری ازجمله جراحی مغزو چشم انجام داده است که تقریبا بعدازاو به دست فراموشی سپرده شد.

بعدها دراروپای قرون وسطی کارهای گالن ، اساس کاراطباء دانشگاهی گردید ولی  گرفتار تفکرراکد و سکون فرهیختگان آندوران گردید.اما در1530 یک پزشک  و آناتومیست بلژیکی ،آندروسالیوس، بسیاری ازکتابهای یونانی گالن رابه لاتین ترجمه نمود.کارهای گالن و ابن سینا ، بویژه قانون درطب وی، به لاتین ترجمه گردیدو قانون ابن سینا تا قرن 16 میلادی تنها رساله مهم طب دراناتومی بود.

رومها بسیاری ازابزارالات جراحی نظیرفورسپس، اسکالپل، سوزن جراحی وغیره راابداع نمودند وازپیشگامان جراحی کاتاراکت می باشند.

طب قرون وسطی مخلوطی ازدانش و باورهای روحانی بود و منشاء بسیاری ازبیماریها را دخالت ارواح خبیثه ، سرنوشت ، گناهان و امثالهم می دانستند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.