منظور از زخم معده، آسیب به مخاط معده یا روده کوچک است. این عارضه زمانی ایجاد می‌شود که مخاط محافظت‌کننده درون معده، بی‌ا...

بیماری های ارثی

Image is not available

نشریات ومجلات

Image is not available

فناوری های نوین

Image is not available

عجایب طب

Image is not available

جدیدترین داده های روز دنیا به زبان فارسی برای پزشکان و خانواده ها

Slider

طب اسلامی

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طب اسلامی

تمدن اسلامی همرا ه بادانش طب رشد نمود ه است واطباء مسلمان تاثیری بسزا دردنیای طب داشته اند،

ازجمله درآناتومی، چشم پزشکی ، فارماکولوژی، داروسازی، فیزیولوژی ، جراحی و دانش فارماکوتیک.وانگهی مسلمانان بردانش کاربردی یونانی و رومی افزودند.پزشکان مسلمان ، اولین افرادی بودندکه بیمارستان به معنی امروزی خودرا تاسیس نمودند که بعدها بواسطه جنگهای صلیبی ، دراروپا نیزایجادگردید.الکندی درکتاب خود درمورد کاربرد ریاضیات درطب بویژه درزمینه فارماکولوژی، بحث نموده است.ازجمله وی روشی ریاضی جهت تفسیرکمی قدرت داروها ارائه نمود ونیزسیستمی رامطرح کرد که پزشکان بتوانند پیشاپیش ، روزهای بحرانی یک ناخوشی راتخمین بزنند.

رازی که درکتاب طب خود ازبیماریهای سرخک و آبله نام می برد، درکتاب تردیدی برگالن، اولین فردی است که برتصورات عناصرکلاسیک ارسطو و نظریه اخلاط گالن، بکمک شیوه تجربی خط بطلان کشیده است.

ابولقاسم که بعنوان پدرجراحی مدرن شناخته می شود کتاب التصریف رانگاشته است.کتابی 30جلدی که تا قرن 17 کتاب اصلی دانشجویان طب مسلمان و اروپائی بوده است.وی ازتجهیزات متعددی برای جراحی استفاده نموده است.ازجمله، کاتگوت، فورسپس، لیگاتور، سوزن جراحی ، اره استخوانی و پلاستر.

ابن سینا که پدرطب مدرن خوانده می شود، ویکی ازمتفکران بزرگ و اساتید علم طب محسوب می گردد، کتاب قانون درطب و کتاب التیام رانوشته است، ایندو تاقرن17 ازرساله های عمده طب درمیان مسلمانان واروپائیان بوده است .ابن سینا روشهایی برای تجربه وکمیت سنجی منظم درمطالعات فیزیولوژیک ارائه نمود، ماهیت سرایت پذیری بیماریهای عفونی را شناسائی نمود و روش قرنطینه راجهت محدود سازی گسترش بیماریهای عفونی ارائه داد، وی طب تجربی و فعالیتهای بالینی را مطرح نمود.اولین کسی است که ازباکتری و ارگانیسمهای ویروسی نام می برد، تفاوت مدیاستنیت راازپلورزی بیان نمود، ماهیت مسری سل ، قابلیت انتشار بیماریها توسط آب و خاک رابیان کردواولین کسی است که بوضوح ازمشکلات پوستی، بیماریهای منتقله جنسی، انحرافات جنسی،و ناخوشی های عصبی نام برده است ونیزکاربرد یخ جهت درمان تب، وجداسازی طب ازفارماکولوژی رابیان نمود ، امرمهمی که درتوسعه دانش داروسازی بسیاراهمیت داشته است.

ابن هیثم در1021میلادی ، پیشگام جراحی چشم بوده است، وی اولین کسی است که درکتاب اپتیک خود،بررسی دقیقی ازفرایند دیدن و درک بینائی بعمل آورده است.

ابن نفیس بسال 1242 اولین کسی بود که گردش خون ریوی و گردش خون کورونرراتوصیف نمود ، ازاینرو اورا پدرفرضیه گردش خون می دانند.او اولین کسی است که ازمتابولیسم حرف زده ویافته های نوینی ازفیزیولوژی و روانپزشکی ( که جایگزین روشهای ابن سینائی و گالنی گردید وفرضیه های آنها رادرمورد اخلاط بی اعتبارنمود) ، نبض ، استخوان، عضلات، روده ها، اعضاء حسی ، کانالهای صفراوی، مری ، معده و...راارائه نموده است.

ابن البدوی(1210 - 1267) فرضیه اخلاط گالن و هیپوکرات را ردنمود، کشف کرد که بدن و سلامتی آن متکی برخون است، عقیده گالن مبنی بروجد اسپرم درزن راردنمود، کشف کردکه حرکات شریانها وابسته به فعالیت قلب نمی باشد، و اولین عضو ی که درجنین شکل می گیرد قلب است ( برخلاف عقیده هیپوکرات که مغزرامطرح نمود)، و استخوانهای سرمی توانند تشکیل توموربدهند.

کتاب تشریح البدن اثرمنصوربن الیاس (1390)، حاوی نمودارهای جامعی ازساختارهای بدن، سیستمهای عصبی و گردش خون می باشد.درطی سالهای سیاه طاعون درقرن 14 ، ابن ختیم و ابن خطیب دریافتند که بیماریهای عفونی ناشی ازمیکروارگانیسمها یی هستند که وارد بدن می شوند.

ازسایرابداعات اطباء مسلمان می توان به کشف سیستم ایمنی بدن، ابداع دانش میکروبیولوژی، استفاده ازآزمونهای حیوانی و ترکیب طب باسایردانش ها( شامل کشاورزی، گیاهشناسی، شیمی، و فارماکولوژی) ونیزاختراع سرنگ تزریق توسط عماربن علی الموصولی درقرن 9 میلادی ، اولین داروخانه دربغداد، تفکیک طب ازفارماکولوژی درقرن 12 و کشف دست کم 2000 ماده طبی و شیمیائی اشاره کرد.

خیلی خلاصه می توان گفت که دردوران تاریک تاریخ اروپا، علم ودانش درکشورهای اسلامی دراوج خود بوده است و تاریخ پزشکی اسلامی مملو ازپیشرفتها و اکتشافات خارق العاده می باشد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.