بیماری های ارثی

Image is not available

نشریات ومجلات

Image is not available

فناوری های نوین

Image is not available

عجایب طب

Image is not available

جدیدترین داده های روز دنیا به زبان فارسی برای پزشکان و خانواده ها

Slider

طب مدرن

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با پیشرفت علم شیمی درقرن 19 وابداع تجهیزات وتکنیکهای آزمایشگاهی ،طب نیزدستخوش انقلاب شدو عقاید کهن درمورد اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی نیزجای خودرابه باکتری شناسی داد.

ایگنازسمل وایز(1818-1865) تنها با توصیه مبنی براینکه پزشکان قبل اززایمان دستهای خودرابشویند توانست بشدت ازمیزان مرگ ومیرمادران زائوبکاهد.اما سالیان درازاین شیوه اودست به فراموشی سپرده شد.

پس ازکتاب منشاء انواع چارلزداروین ( 1859)، ژرژ مندل کتاب خود رادرزمینه گیاه نخود منتشرنمود که بعدها بعنوان قوانین مندل شناخته شد.کشف ساختمان DNA بسال 1953 توسط واتسون وکریک، دروازه های زیست شناسی مولکولی و ژنتیک مدرن راگشود.دراواخرقرن 19 واوایل قرن20 ، بسیاری ازاطباء ازجمله آلکسیس کارل ازعقیده اوژنیک ( اصلاح نژاد) حمایت نمودند. عقید ه ای که بواسط فعایتهای نازی ها درطی جنگ جهانی دوم بسیاربدنام شد ، بعدها درکشورهای پیشرفته همچون آمریکا و سوئد ، تحت عنوان عقیم سازی اجباری ادامه یافت.

لوئی پاستوررابطه بین میکروبها و بیماریها رادریافت وبدینگونه انقلابی درطب ایجاد نمود.وی همراه با کلود برنارد ، فرایند پاستوریزاسیون راابداع نمود.رابرت کخ بواسطه کشف باسیل سل ، ومیکروب وبا شهرت یافت.

شرکت زنان دردنیای مراقبتهای طبی توسط افرادی همچون فلورانس ناتینگل و الیزابت بلک ول مطرح گردید.

آلکسیس کارل و هنری داکین درطی  جنگ جهانی اول ، شیوه درمانی کارل / داکین رابرای ترمیم زخمها بکمک بخیه زدن ارائه دادند.

جنگ جهانی باعث گسترش استفاده ازاشعه ایکس و الکتروکاردیوگرافی برای مطالعه درون بدن گردید.اما این امربشدت تحت تاثیرتولید انبوه آنتی بیوتیک پنی سیلین قرارگرفت.

موسسات دارالمجانین دردوران صنعتی ابداع گردیدند.امیل کراپلین ( 1856 - 1926) ، طبقه بندی طبی جدیدی ازبیماریهای روانی مطرح نمود .

دردهه 30 میلادی روشهای مداخله ای متعددی مطرح شدند ، همچون ایجاد تشنج ( بکمک الکتروشوک، تزریق انسولین ویا سایرداروها) یا برش اجزاء مغز( لوکوتومی یا لوبوتومی)، وگرچه استفاده وسیعی ازآنها درروانپزشکی گردید اما بعلت نظرات مخالفان و عوارض آنها ویا سوء استفاده ازاین روشها، چندان مورد توجه قرارنگرفتند.دردهه 50 داروهای نوین روانپزشکی ، بویژه کلرپرومازین، وارد بازارطب شد لوبوتومی برای درمان شیزوفرنی تا دهه 70 استفاده می گردید، اما باجنبشهای ضد روانپزشکی ، گرفتارمحدودیت شد..

قرن 20 شاهد تغییرازروش استاد شاگردی به روش دموکراتیک دانشکده های طب می باشد.باابداع طب مبتنی برشواهد وپیشرفتهای عمده درفناوری اطلاعات، بنظرمی رسد این تغییرات هنوزهم ادامه یابد. همفکری جهانی سبب برقراری پروژه های بین المللی نظیر برنامه ژنوم انسانی شده ، اما ازطرفی دیگرشرایط نوین ، سبب گسترش تهدیدهای تازه ای همچون انتشاربیماریهای جهش یافته مثل سارس، ویا ایدزگشته است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.