دیدگاه ابن سینا درمورد بهداشت کودک

نوشته شده توسط دکترسیستانا در . ارسال در طب سنتی ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ابن سينا در مورد بهداشت و تغذيه نوزادان و كودكان حتي قبل از تولد ديدگاههاي خاصي دارد

كه پس از گذشت قرون متمادي و پيشرفت جوامع جهاني از نظر علمي و فني هنوز هم جايگاه خاص خود را داشته و كارائي خويش را حفظ نموده است.وقتي نوزاد بدنيا آمد قبل از هرچيز بايد ناف او را بفاصله چهار انگشت بريد و بخش بريده را با پشمي پاكيزه كه به نرمي تاب داده شده است تا طفل آزار نبيند و با پارچه اي كه به روغن زيتون اندوده است بر آن نهاد و همچنين توصيه شده است كه مخلوطي به نسبت برابر از زردچوبه ، خون سياوشان ، انزروت، زيره ، چوبك ، مركوبيده بر ناف او بپاشند و تن او را با آب نمك رقيق اندوده نموده تا سطح لايه پوست سخت و نيرومند شود آب نمكدار نبايد به بيني و دهان برسد، ترشحات و كثافات بدن با آب نمك دار اندوده نموده سپس با آب ولرم وي را مي شوييمسوراخ بيني را بايد هميشه با انگشت ناخن گرفته و پاك كرد. مختصر روغن زيتون در چشم وي چكاند، با انگشت كوچك مقعد او را تحريك نموده تا باز شود .ibnsina

وقتي كه ناف 4-3روز بعد افتاد، محلول روي در الكل به آن بمالند .

ماما بايد هنگام قنداق نمودن با كمال ملايمت اندامهاي او را با دست مالش دهد و با فشار بسيار خفيف سر انگشتان هر اندامي را كه سزاوار پهن شدن است پهن كند و هر آنچه را كه شايان باريكي است باريك كند و اين كار بايد بارها تكرار شود، چشم هاي نوزاد را بايد همواره با چيز نرم حرير مانندي ماليد آبدانش را با دست مالش داد تا ادرار از آن خارج شود. سر نوزاد را بپوشاند يا كلاهي بگذارد. محل سر نوزاد در بستر بايد بلندتر از ساير قسمتها باشد. گردن، پهلو، پشت نوزاد نبايد بسبب ناهمواري بستر كج شود. محل خواب نوزاد بايد خانه اي باشد با هواي معتدل، نه گرم و نه سرد و در سايه باشد و نور قوي بر او نتابد. نوزاد را در تابستان با آب معتدل و در زمستان با آب گرم بايد شست و شو داد و بعد از اين كار او را با پارچه نرم خشك كرده و مالش داد . او را ابتدابر شكم و بعد به پشت خوابانيد.

تغذيه كودك: شير مادر براي نوزاد از هر شير ديگري بهتر است زيرا بيشتر از هر غذاي ديگر به گوهر غذايي نوزاد كه در زندگي جنيني به او مي رسد شباهت دارد منظور خون حيض مادر است كه بعداً بصورت شير مادر در آمده است و نوزاد بيشتر با آن مانوس است و آن رابا اشتهاي بيشتر ميخورد و حتي به تجربه ثابت شده است كه در دهان گرفتن نوك پستان مادر در رفع آزار شيرخوار بسيار سودمند است و بايد روزي دو يا سه بار به نوزاد شير داد و نبايد از اول به او شير زياد دهند بهتر آن است كه در نخستين مرحله تا موقعي كه مادر اعتدال مزاج خود را بازيابد شير يك زن ديگر بجز مادر نوزاد به او برسد بسيار بجاست كه قبل از شير دادن به بچه دهان او را با عسل اندود و بعدا به او شير داد. اگر بخواهند در اول روز به بچه شير بدهند پستان را بايد دو يا سه بار بدوشند و آنگاه در دهان نوزاد بگذارند. براي آزمايش شير قطره اي از آن را روي ناخن مي ريزند اگر جاري شد رقيق است اگر حركت نكرد غليظ است. شير مطلوب نه زياد رقيق و نه زياد غليظ است. جهت اعتدال مزاج و پرورش صحيح و سالم نوزاد علاوه بر شير مراعات دو نكته بسيار مهم ديگر نيز ضروري است يكي جنباندن نوزاد به آهستگي و ملايمت و ديگري موسيقي و آوازي است كه عادتا براي خوابانيدن نوزاد مي خوانند. جنباندن باعث رشد بدن و موسيقي باعث رشد مغزي و رواني وي مي شود. در مواقعي كه مادر به علت مسائل بهداشتي يا ناتواني در شير دادن نتواند به نوزاد شير دهد يا وقتي كه نوزاد با خوردن شير مادر رشد ننمايد يا لاغرتر شود چه كسي بايد به نوزاد شير دهد؟ در چنين شرايطي بايد از دايه استفاده نمود در هنگام گزينش زن شيرده به جاي مادر بايد به اين نكات توجه داشت: سن، هيات و شكل، ريخت، هيات پستان،كيفيت شير، مدت زماني كه اين شيردهنده زائيده است و جنس نوزاد وي. اگر دايه واجد شرايط مذكور باشد، نوع غذاي وي بايد از گندم،گوشت بره و بزغاله، گوشت ماهي باشد. كاهو براي وي بسيار مطلوب مي باشد و بادام و فندق هم بد نيستند دايه بايد از ترتيزك ريحان كوهي، خردل و نعناع استفاده ننمايد. اگر شير غليظ باشد بايد از اسكنجبين مخلوط با ادويه كه با لطيف كننده هاي خوشبو مثل پونه ،مرزه كوهي و غيره استفاده نمايد ترنج و مركبات استفاده كند. اگر شير رقيق باشد استراحت نمايد و چيزهايي بخورد كه خونش را غليظ نمايد و براي اينكار از شيره تند انگور ( دوشاب انگور ) بخورد و زياد بخوابد. اگر شير وي كم است بايد تعيين كرد كه داراي سوء مزاج عمومي است يا سوء مزاج فقط در پستان است. اگرعلت از كم خوراكي باشد شيردهنده بايد سوپ جو و سبوس و بنشن بخورد. گفته اند كه خوردن پستان گوسفند و بز براي افزايش شير مفيد است.

اگر مقدار شير زياد باشد و در پستان جمعو متوقف گردد و غليظ و تباه و سرانجام موجب آزار شود مي توان آن را به چند طريق معالجه نمود : 1. غذاي زن شيرده بايد كم شود يا موادي به وي داد كه اشتهايش كم شود. 2. سينه و تن را با سركه و زيره اندود با سركه و گل آزاد را بعنوان ضماد استفاده نمود. 3. عدس را در سركه پخت و ضماد سينه و بدن كرد و آب شور نوشاند.

از شير گرفتن بچه: وقتي بچه را از شير بازداشتند غذايش بايد با شوربا (سوپ) و گوشتهاي سبك شروع شود . از شير بازداشتن بچه بايد بطور تدريجي و نه آني صورت گيرد . بايد بچه را با قرصهايي كه از نان نيشكر ساخته شده است مشغول كرد تا پستان را فراموش كند . اگر طفل در طلب پستان پافشاري كرد و بر سر شير بناي لج كردن گذاشت و به گريه افتاد چاره آن است كه درهمي از مر و درهمي از پونه كوبيدو بهم آميخت و پستان را بدان اندوخت.

بطور كلي مي گوييم: رطوبت براي بدن بچه براي اين كه با مزاجش هم آهنگ باشد لازم است بچه براي تغذيه و براي نشو و نمابه رطوبت و در رشد و نموش به ورزش در حد اعتدال نيازمند است گويي اين دستور طبيعت است و طبيعت آن را واجب شمرده است.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.