هیپنوتیزم

تلقینات برای دندان پزشکی

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

راحت تكيه‌‌بدهيد ...نقطه‌‌اي‌‌را بالاي‌‌سرتان انتخاب كنيد و فقط به‌‌آن نگاه‌‌كنيد ... اگرنگاهتان از آن نقطه‌‌منحرف شد نگران نشويد فقط دوباره‌‌توجهتان را به‌‌آن نقطه‌‌معطوف كنيد .

انواع تلقینات هیپنوتیزمی

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بيشتر انواع تلقيناتي كه ما دربارة آن‌ها بحث خواهيم‌كرد توسط اريكسون و راسي مفهوم‌سازي شده اند. بعضي از انواع آن را خود اريكسون خلق كردو بعضي ديگر قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اصول فردگرایی وبهره گیری اریکسون

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ميلتون اريكسون برلزوم فردي كردن روند هيپنوتيزم تأكيد داشت. اما بعضي از هيپنوتيزم‌گرهاي غيرمتخصص و حتي بعضي از باتجربه‌هاي اين رشته مي پندارند كه پاسخ هيپنوتيزمي مشخصه عمل هيپنوتيزم است و بنابراين, فردگرايي غيرضروري است.

اصل خلسه

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در هيپنوتيزم ايجاد احساس انتظار مثبت در بيمار اهميت زيادي دارد. تاييد خلسه به روند ايجاد حالت قابل قبول ( مطمئن ) براي بيمار اطلاق مي‌‌شود,

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.