حجامت درگذرزمان

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در حجامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حجامت به معناي بيرون كشيدن خون از بدن مي باشد كه با توجه به جايگاه اسرار آميز، حيات بخش و گاهاًَ معجزه آميز مايع خون در طول تاريخ تكاملي بشر، تمدن و علم، از اين مايع سرخ رنگ نشانگر زندگي و مرگ، به عنوان مشاهدات تشخيصي باليني بيماري هاي خاص و درمان قطعي يا التيامي بيماران استفاده مي شد.

بر اساس مستندات موجود، حجامت يا بيرون كشيدن خون از بدن در اعتقادات و رسوم فرهنگي و مذهبي بعضي از اقوام حتي در رهانيدن بشر از دست اهريمن و يا نيروهاي اهريمني جايگاه ويژه اي داشته است. بر اساس اسناد قديمي موجود، گرفتن خون به عنوان عنصري حيات بخش و روشي درماني در مصر و يونان باستان و روم به اشكال مختلف از جمله حجامت گسترش داشته است. از طرفي با توجه به پيشرفت علوم پزشكي به ويژه دانش طب و علوم انتقال خون، نقش درماني و پيشگيرانه حجامت و يا ساير روش ها مانند آرتريوتومي و زالو درماني كم رنگ تر گرديد، هر چند با توجه به پشتوانه سنتي، حجامت در بعضي از جوامع شرقي به ويژه كشورهاي اسلامي هنوز به عنوان ابزاري در جهت حفظ سنت ها براي پيرايش روح، روان و درمان التيام بيماري ها به كار مي رود. در مقابل با توجه به استانداردهاي موجود در كشور ايران مبني بر معافيت يك ساله كساني كه حجامت را انجام داده اند كه منجر به معافيت موقت تعدادي از اهداكنندگان داوطلب اهداي خون در ايران گرديده است، نياز است تا ضمن آشنايي بيشتر با شكل گيري و تاريخچه حجامت و آگاهي دادن به دست اندركاران و متوليان طب و علم انتقال خون، بيش از پيش با يكي از روش هاي سنتي و تاريخي درماني چالش انگيز آشنا شد.

 

دانلودمتن کامل (نویسنده:دکترقره باغیان)

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.