دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

سازمان نظام پزشکی : استان همدان

در . ارسال در سازمان های نظام پزشکی ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسدآباد اسدآباد ، بلوار 22 بهمن بيمارستان اميرالمومنين (ع)، کلينيک سابق چشم پزشکي - تلفن: 0812-(موقت) 09187142319
تويسرکان تويسرکان - خيابان حافظ غربي روبروي پارک نبوت جنب نمايندگي بيمه ايران کد: 19651-65817- تلفن: 0852-4229323
رزن  
کبودر آهنگ  کبودرآهنگ شهيد دستغيب، ابتداي کوچه بوستان 13- تلفن: 0812-5223774
ملاير ملاير شهرک وليعصر بلوار فاطميه ابتداي خيابان جهاد - تلفن: 0851-3333010
نهاوند نهاوند ميدان امام بلوار بهشتي، جنب مصلي سازمان نظام پزشکي - تلفن: 0852-3235685
همدان همدان بلوار خواجه الرشيد جنب پلي کلينيک شکري موحد - تلفن: 0811-8268558-8270905- 8265600

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.