دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

سازمان نظام پزشکی : استان گلستان

در . ارسال در سازمان های نظام پزشکی ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بندرترکمن بندرترکمن ، ميدان مختعرمقلي فراغي، طبقه سوم داروخانه ناظري کد: 4891713414 - تلفن: 0173-4232882
بندرگز بندرگز شبکه بهداشت و درمان دفتر سازمان نظام پزشکي - تلفن: 0173-3722011-3724654
علي آباد کتول  گلستان، علي آباد کتول، خيابان طالقاني شمالی، ساختمان اسپانتا، بلوک2، طبقه اول، واحد چهار- تلفن: 01734226533
کردکوي کردکوي خيابان وليعصر جنب بانک کشاورزي طبقه فوقاني - تلفن: 0173-3227801
گرگان گرگان خيابان وليعصر - عدالت 23 –مجتمع آراد – طبقه دوم - تلفن: 0171-2233140 و 2256374
گنبد کاوس گنبد کاووس خيابان امام خميني جنوبي، روبروي مسجد قائميه، روبروي سازمان نظام پزشکي گنبد- تلفن: 0172-2223413
مينودشت مينودشت خيابان شهيد آويني ساختمان دکتر اوده طبقه دوم - تلفن: 0174-5223001

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.