دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

سازمان نظام پزشکی : استان آذربایجان غربی

در . ارسال در سازمان های نظام پزشکی ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
اروميه خيابان شهيدبهشتي کوچه 15 پلاک 22 کد: 88885-57156- تلفن: 0441-3441396-3441010 – 3470460
بوکان بوکان بلوار کردستان مجتمع درماني امام علي (ع) (ساختمان بيمارستان قديم) - تلفن: 0482-6225925
خوي خوي ميدان بسيج طبقه دوم درمانگاه قمر بني هاشم - تلفن: 0461-2333399
سلماس سلماس، خيابان معلم، مابين مدرس و قره‌ني محل سابق راديولوژي دکتر ابوطالبي کدپستي: 14479-58818- تلفن: 0443-5243553-5248393
ماکو ماکو شهرک وليعصر جنب فرمانداري - تلفن: 0462-3244124
مهاباد مهاباد ميدان مادر، جنب سازمان انتقال خون، کدپستي: 59158 - تلفن: 0442-2445400-2448000
مياندوآب  مياندوآب خيابان طالقاني جنوبي ساختمان پزشکان حکيم طبقه 4 سازمان نظام پزشکي – کدپستي 59718 – صندوق پستي 565- تلفن: 0481-2241655-2262089
نقده نقده خيابان دانشگاه بيمارستان امام خميني (ره) طبقه فوقاني بخش دياليز کدپستي: 33333-57616 صندوق پستي: 117 - تلفن: 0443-6274031

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.