دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

نشریات پزشکی

در . ارسال در پایگاه های معتبرپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقالات وتحقیقات علوم پزشکی

دسترسی به محتوای مقالات ومتون تخصصی برای کسب اطلاع ازجدیدترین نتایج دانش پزشکی

، بویژه دستیابی به اطلاعات مندرج دروب سایت های معتبرخارج ازایران،کارچندان ساده ای نیست.بسیاری ازاین اطلاعات تنها پس ازواریزوجه به حساب موسسه/دانشگاه مربوطه امکان پذیراست.اما عمده وب سایت های دانشگاهی ایران ، این اطلاعات رابطورکاملا رایگان دراختیاردانشجویان ومحققان قرارمی دهند.

بانک نشریات علوم پزشکی کشور:کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

نشریات معتبروزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی :مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری

پایگاه نشریات ادواری ایران:مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری [فهرست موضوعی پزشکی]

گروه بررسی محتوای آموزشی وپرورشی (مجازی):فهرست نشریات فارسی مصوب گروه پزشکی

نشریه های دندان پزشکی :پایگاه دندان پزشکی ایردن

عناوین نشریات پزشکی الکترونیک اشتراک: فرهنگستان علوم پزشکی

پورتال کتابخانه دیجیتال : فرهنگستان علوم پزشکی

انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.