دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

پایگاه اطلاعات پزشکی

در . ارسال در پایگاه های معتبرپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات پزشکی وعلوم تندرستی

دسترسی به جدیدترین داده های علوم تندرستی وپزشکی ازطریق وب سایت های معتبربسادگی امکان پذیرنیست .

اولا یافتن وب سایت های معتبردربین انبوه سایت های مدعی ،کاربسیارمشکلی است ودوما کسب اطلاع ازنحوه دستیابی به اطلاعات اینگونه وب سایت ها ،اندکی زمان می برد.دراینجا معتبرترین پایگاه های اطلاعات علمی ایرانی وغیرایرانی ونحوه ارائه خدمات آن ها ارائه شده است.

اسم

موضوع

توصیف

نحوه دستیابی

Academic Search

شامل علوم مختلف

نمونه های مختلفی ازاین وب سایت باامکانات مختلف وجوددارد.

آبونمان

African journal OnLine (AJOL)

شامل علوم مختلف

نشریات دانشگاهی منتشرشده درآفریقا

خلاصه ها رایگاه،متن ها آبونمان

AgeLine

جامعه شناسی، کهولت شناسی

شامل اطلاعاتی درموردجامعه کهنسال ازجمله اقتصاد،بهداشت وغیره

آبونمان

Airiti Inc

شامل علوم مختلف

پایگاه چین

آبونمان

Anthropological Index Online

مردم شناسی

فقط اندکس مطالب است(فاقد متن)

رایگان

Anthropological Literature

مردم شناسی

 

آبونمان، رایگان برای دانشگاه هاروارد

BASE: Bielefeld Academic Search Engine

شامل علوم مختلف

 

رایگان

Biological Abstracts

زیست شناسی

شامل اطلاعات جامعی ازنشریات بین المللی درزمینه دانش زندگی وزیست پزشکی

آبونمان

BioOne

زیست شناسی،اکولوژی، ودانش محیط زیست

شامل اطلاعات کاملی درمورداکولوژی،جانورشناسی،حشره شناسی،وپرنده شناسی

خلاصه ها رایگاه،متن ها آبونمان

Bioinformatic Harvester

زیست شناسی،اطلاعات زیست شناسی

موتورجستجوی برای سایت های زیست شناسی

رایگان

BIOSIS

پایگاه علوم زیستی

 

آبونمان

Book Review Index Online

مرورکتاب

 

آبونمان

Books In Print

کتاب

 

آبونمان

CAB Abstracts

علوم کاربردی زندگی

موتورجستجوی برای دسترسی به اطلاعات کاربردی زندگی

آبونمان

Chemical Abstracts

علوم کاربردی شیمی

جامع ترین پایگاه اطلاعات شیمیائی

آبونمان

CDC

مرکزکنترل بیماری ها

پایگاه اطلاعات بیماری ها

 

Cochrane Library

علوم پزشکی, بهداشت

شامل مروری بر اطلاعا ت بهداشت مبتنی برشواهد

آبونمان

Cochrane Collaboration

علوم بهداشتی

پایگاه داده های تندرستی

 

CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health

پرستاری ،بهداشت کاربردی

 

آبونمان

CiNii

شامل علوم مختلف

پایگاه اطلاعات ژاپنی

خلاصه هارایگان،متن ها آبونمان

CHBD: Circumpolar Health Bibliographic Database

علوم پزشکی

 

رایگان

CogPrints: Cognitive Sciences Eprint Archives

علوم (کلیات)

 

رایگان

Current Contents

شامل علوم مختلف

شامل 7 زیرگروه علمی

آبونمان

Directory of Open Access journals

نشریات

 

رایگان

EBSCO

نشریات

پایگاه دسترسی به نشریات وکتاب های الکترونیکی ومنابع اطلاعاتی

آبونمان

EMBASE

داروشناسی ،زیست پزشکی

پایگاه زیست شناسی با تمرکزبردانش دارو وداروسازی

آبونمان

Food Science and Technology Abstracts

دانش وفناوری غذا، تغذیه

پایگاه جهانی اطلاعات غذا وتغذیه

آبونمان

Google Scholar

شامل علوم مختلف

 

رایگان

GoPubMed

علوم پزشکی

اولین پایگاه علمی برای دانش زندگی

رایگان

HubMed

علوم پزشکی

یک رابط جانشین برای پایگاه پاب مد

رایگان

Index Copernicus

علوم مختلف

پایگاه نشریات علمی معتبر

رایگان

Informit

شامل علوم مختلف

پایگاه استرالیائی

نامشخص

IngentaConnect

شامل علوم مختلف

 

جستجوی رایگان،متن ها آبونمان

Indian Citation Index

شامل علوم مختلف

پایگاه هندی

آبونمان

Intute

شامل علوم مختلف

ارائه خدمات علمی به دانش جویان واساتید درانگلستان

رایگان

IRAN MEDEX

شامل علوم مختلف

ارائه مقالات وتحقیقات مختلف درایران ومنطقه

رایگان

ISC

نشریات ومجلات

پایگاه چندزبانه ایرانی برای ارائه مقالات وتحقیقات منتشردرایران

رایگان

JournalSeek

شامل علوم مختلف

دسترسی به نشریات بازبان های مختلف

لینک به نشریات

JSTOR: Journal Storage

شامل علوم مختلف : تاریخی

 

آبونمان

Magiran

نشریات

پایگاه دسترسی به نشریات مختلف منتشردرایران

رایگان

Medlib

علوم پزشکی

پایگاه دسترسی به مقالات پزشکی منتشردرایران

رایگان

MedlinePlus

علوم پزشکی

 

رایگان

Mendeley

شامل علوم مختلف

پایگاه متون علمی پژوهشی

رایگان

Merck Index

شیمی ،زیست شناسی ،داروسازی

بصورت چاپ وجوددارد

آبونمان

National Diet Library Collection

شامل علوم مختلف

پایگاه ژاپنی

نامشخص

OAIster

شامل علوم مختلف

 

رایگان

POPLINE

بهداشت خانواده،جامعه وکنترل خانواده

پایگاه جامع جهانی برای محققین

رایگان

Proquest

شامل علوم مختلف

تولید کننده محصولات میکروفیلم ومحصولات الکترونیکی

آبونمان

PsycINFO

روانشناسی

بزرگترین منبع برای علوم رفتاری وروانی

آبونمان

Psychology's Feminist Voices

روانشناسی

آرشیوی ازنظرات چندین متخصص روانشناسی زن

رایگان

Pubget

شامل علوم مختلف

 

آبونمان

PubMed

زیست پزشکی

 

رایگان

PubPsych

روانشناسی

پایگاه رایگان برای روانشناسان

رایگان

Questia: Online Research Library

شامل علوم مختلف : تاریخی

 

آبونمان

Readers' Guide to Periodical Literature

نشریات ومجلات

از1983 تاکنون

آبونمان

Reader's Guide Retrospective: 1890–1982

نشریات ومجلات

 

آبونمان

Retina medical search

زیست پزشکی

پایگاه زیست پزشکی باتمرکزبرای حرفه پزشکی

رایگان

Russian Science Citation Index

نشریات علمی

پایگاه روسی

رایگان

SafetyLit

شامل علوم مختلف

پایگاه اطلاعات درمورد آسیب ها ،حوادث وخودآزاری ها

رایگان

SciELO

نشریات

پایگاه برزیل

رایگان

Science.gov

شامل علوم مختلف

پایگاه علمی برای دسترسی به بیش از45 پایگاه علمی و200میلیون صفحه اطلاعات وبیش از2000 وب سایت علمی

رایگان

Science Citation Index

دانش :کلیات

جزئی ازوب دانش

آبونمان

ScienceDirect

شامل علوم مختلف

 

آبونمان

Scopus

شامل علوم مختلف

بزرگترین پایگاه خلاصه وجزئیات علمی بابیش از20500 عنوان ازبیش از5000 ناشر

آبونمان

SearchTeam

شامل علوم مختلف

پایگاه جستجوی دانشجویی

رایگان

SID

شامل علوم مختلف

پایگاه دسترسی به مقالات وتحقیقات رشته های مختلف دانشگاهی به زبان فارسی وانگلیسی

رایگان

Socol@r: Socolar

شامل علوم مختلف

پایگاه دسترسی آزاد با زبان های مختلف

خلاصه ها رایگان،لینک به متن ها

SpringerLink

شامل علوم مختلف

 

خلاصه ها رایگاه،متن ها آبونمان

Ulrich's Periodicals Directory

نشریات ادواری

 

آبونمان

Web of Science

دانش :کلیات

دربرگیرنده بسیاری ازوب سایت های علمی معتبردیگر

آبونمان

WorldCat

شامل علوم مختلف

پایگاه مشترکی ازسایرمراکز

رایگان، آبونمان

WorldWideScience

شامل علوم مختلف

پایگاه جهانی برای دسترسی به علوم

رایگان

Zasshi Kiji Sakuin: Japanese Periodicals Index

نشریات

ژاپن

نامشخص

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.