دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

دانشگاه آزاداسلامی ایران

در . ارسال در پایگاه های معتبرپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به فهرست دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ایران خوش آمدید.

واحد

سایت

ابهر

http://www.abhariau.ac.ir

اراک

http://www.iau-arak.ac.ir

اردبیل

http://www.iauardabil.ac.ir

اردستان

http://www.iauard.ac.ir

ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir

ارومیه

http://www.iaurmia.ac.ir

استبهان

http://www.iauest.ac.ir

اسلامشهر

http://iiauac.ir

اقلید

http://www.iaueghlid.ac.ir

اکسفورد

http://www.auox.org.uk

انار

http://www.anariau.ac.ir

اهواز

http://www.iauahvaz.ac.ir

ایرانشهر

http://www.iauiranshahr.ac.ir

ایلام

http://www.ilam-iau.ac.ir

آبادان

http://www.iauabadan.ac.ir

آباده

http://www.iauabadeh.ac.ir

آستارا

http://www.iau-astara.ac.ir

آشتیان

http://www.aiau.ac.ir

بابل

http://www.baboliau.ac.ir

بافت

http://www.iaubaft.ac.ir

بافق

http://www.bafgh-iau.ac.ir

بجنورد

http://www.bojnourdiau.ac.ir

بردسیر

http://bardsiriau.ac.ir

بروجرد

http://www.iaub.ac.ir

بم

http://iaubam.ac.ir

بناب

http://www.bonabiau.ac.ir

بندرعباس

http://www.iauba.ac.ir

بهبهان

http://www.behbahaniau.ac.ir

بیرجند

http://www.iaubir.ac.ir

پزشکی

http://www.iautmu.ac.ir

پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir

تاکستان

http://www.tiau.ac.ir

تبریز

http://www.iaut.ac.ir

تربت جام

http://www.iautj.ac.ir

تربت حیدری

http://www.iautorbat.com

تنکا بن

http://www.tonekaboniau.ac.ir

توسیرکان

http://www.tuyiau.ac.ir

تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

تهران شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir

تهران شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir

تهران مرکز

http://www.iauctb.ac.ir

تهران مرکز

http://www.iauctb.ac.ir

جلفا

http://www.iauj.ac.ir

جهرم

http://www.jia.ac.ir

جیرفت

http://www.iauji.ac.ir

چالوس

http://www.iauc.ac.ir

خدابنده

http://www.khiau.ac.ir/fa

خلخال

http://www.aukh.ac.ir

خمینی شهر

http://www.iaukhsh.ac.ir

خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir

خوی

http://www.iaukhoy.ac.ir

داراب

http://www.iaudarab.ac.ir

داروسازی

http://www.iaups.ac.ir

داروسازی تهران

http://www.iaups.ac.ir

دامغان

http://www.damghaniau.ac.ir

دزفول

http://www.iaud.ac.ir

دندانپزشکی

http://www.dentaliau.ac.ir

دندانپزشکی تهران

http://www.dentaliau.ac.ir

دهاقان

http://www.dehaghan.ac.ir

رشت

http://www.iaurasht.ac.ir

رودهن

http://www.riau.ac.ir

زاهدان

http://www.iauzah.ac.ir

زرند

http://www.iauzar.ac.ir

زنجان

http://www.iauz.ac.ir

ساری

http://www.iau-sari.ir

ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir

سبزوار

http://www.iaus.ac.ir

سراب

http://www.iausa.ac.ir

سمنان

http://www.semnaniau.ac.ir

سنندج

http://www.iausdj.ac.ir

سواد کوه

http://www.iausk.ac.ir

سیرجان

http://www.iausirjan.ac.ir

شاهرود

http://www.iau-shahrood.ac.ir

شوشتر

http://www.iau-shoushtar.ac.ir

شهر بابک

http://www.shahrbabakiau.ac.ir

شهر کرد

http://www.iaushk.ac.ir

شهرری

http://www.iausr.ac.ir

شهرضا

http://www.iaush.ac.ir

شیراز

http://www.iaushiraz.ac.ir

شیروان

http://www.iau-shirvan.ac.ir

علوم و تحقیقات

http://www.srbiau.ac.ir

علوم و تحقیقات

http://www.srbiau.ac.ir

علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir

فراهان

http://www.iau-farahan.ac.ir

فردوس

http://www.ferdowsiau.ac.ir

فسا

http://www.iaufasa.ac.ir

فلاورجان

http://www.iaufala.ac.ir

فیروز کوه

http://www.iaufb.ac.ir

فیروزاباد

http://www.iauf.ac.ir

قائم شهر

http://www.qaemshahriau.ac.ir

قشم

http://www.iauqeshm.ac.ir

قم

http://www.qom-iau.ac.ir

قوچان

http://www.iauq.ac.ir

کازرون

http://www.kau.ac.ir

کاشمر

http://www.iaukashmar.ac.ir

کرج

http://www.kiau.ac.ir

کرمان

http://www.iauk.ac.ir

کرمانشاه

http://www.iauksh.ac.ir

كيش

http://www.iaukish.ir

گچساران

http://www.iaug.ac.ir

گرگان

http://gorganiau.ac.ir

گنا باد

http://www.iau-gonabad.ac.ir

لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir

لاهیجان

http://www.liau.ac.ir

ما هشهر

http://www.mhriau.ac.ir

مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir

مرند

http://www.marandiau.ac.ir

مسجد سلیمان

http://www.iaumis.ac.ir

مشهد

http://www.mshdiau.ac.ir

مهاباد

http://www.iau-mahabad.ac.ir

میبد

http://www.maybodiau.ac.ir

نایین

http://www.naeiniau.ac.ir

نجف اباد

http://www.iaun.ac.ir

نراق

http://www.iau-naragh.ac.ir

نوشهر

http://www.iauns.ac.ir

نیشا بور

http://www.iau-neyshabur.ac.ir

ورامین

http://www.iauvaramin.ac.ir

هرمزگان

http://hor.srbiau.ac.ir

همدان

http://www.iauh.ac.ir

یاسوج

http://www.iauyasooj.ac.ir

یزد

http://www.iauyazd.ac.ir

   
 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.