دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

مراکزدانشگاهی ایران

در . ارسال در پایگاه های معتبرپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دانشگاه های علوم پزشکی ایران

نام مرکز

آدرس سامانه

تلفن تماس

دانشگاه علوم پزشکی ایران

iran.ircme.ir

021-88622739

دانشگاه علوم پزشکی تهران

tehran.ircme.ir

021-42910141،44

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

beheshti.ircme.ir

021-23872302-3

دانشگاه علوم پزشکی البرز

karaj.ircme.ir

026-32563317

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

baghiyatallah.ircme.ir

021-82483133

معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي

azadislamic.ircme.ir

021-47351622

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

uswr.ircme.ir

021-22180147

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

artesh.ircme.ir

021-43822362

دانشگاه علوم پزشکی قم

qom.ircme.ir

025-37760335

دانشگاه شاهد

shahed.ircme.ir

021-51213508

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

modares.ircme.ir

021-82883822

دانشگاه علوم پزشکی اراک

arak.ircme.ir

086-33132054

دانشکده علوم پزشکی ساوه

تعریف نشده

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

gilan.ircme.ir

013-33334289

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

mazandaran.ircme.ir

011-33044295

دانشگاه علوم پزشکی بابل

babol.ircme.ir

011-32190593

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

tabriz.ircme.ir

041-33362700

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

oroumiyeh.ircme.ir

044-31937320

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

kermanshah.ircme.ir

083-38367335

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ahvaz.ircme.ir

061-33338908

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

dezfoul.ircme.ir

061-42429732

دانشكده علوم پزشکی بهبهان

behbahan.ircme.ir

061-52839062

دانشکده علوم پزشکی آبادان

abadan.ircme.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

shiraz.ircme.ir

071-32300037,32351256

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

jahrom.ircme.ir

071-54340404

دانشگاه علوم پزشکی فسا

fasa.ircme.ir

071-53350994

دانشکده علوم پزشکی لارستان

larestan.ircme.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

kerman.ircme.ir

034-32114769

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

rafsanjan.ircme.ir

034-34283259

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

jiroft.ircme.ir

034-43318084

دانشگاه علوم پزشکی بم

bam.ircme.ir

034-44219245

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mashhad.ircme.ir

051-38580467

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

birjand.ircme.ir

056-32395456

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sabzevar.ircme.ir

051-44446070

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

gonabad.ircme.ir

051-57220585

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

bojnord.ircme.ir

058-32231146

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

neyshabour.ircme.ir

0551-3359199

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

thums.ircme.ir

051-52228027

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

varastegan.ircme.ir

051-35091160

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

esfahan.ircme.ir

031-37923367

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

kashan.ircme.ir

031-55578009

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

zahedan.ircme.ir

054-33294675

دانشگاه علوم پزشکی زابل

zabol.ircme.ir

054-32230767

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

kordestan.ircme.ir

087-33664651

دانشگاه علوم پزشکی همدان

hamedan.ircme.ir

081-32516631

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

shahrekord.ircme.ir

038-33337390

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

lorestan.ircme.ir

066-33211309

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ilam.ircme.ir

0841-2235742

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

yasouj.ircme.ir

074-33346070

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

boushehr.ircme.ir

077-33330837

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

qazvin.ircme.ir

028-33239257

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

zanjan.ircme.ir

024-33156354

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

semnan.ircme.ir

023-33441730

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

shahroud.ircme.ir

023-32394020

دانشگاه علوم پزشکی یزد

yazd.ircme.ir

035-37240373

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

bandarabbas.ircme.ir

076-33347017

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ardabil.ircme.ir

045-33522087

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

golestan.ircme.ir

017-32421662

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.