دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی هند

در . ارسال در پایگاه های معتبرپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشگاههای مورد تایید کشور هندوستان

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه راجیوگاندی کشور هندوستان از سال تحصیلی ۱۷-۲۰۱۶ از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

انستیتو علوم پزشکی ال ایندیا  All India Institute of Medical Sciences

دانشگاه  بمبئی    University of  Mumbai

دانشگاه کلکته   University of Calcutta

دانشگاه دهلی   University of Delhi

دانشگاه پزشکی دکتر ام.جی.آر- تامیل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras

دانشگاه پنجاب   Pan Jaf University

دانشگاه  الیگر  Aligarh Muslim University

کالج داروسازی همدردHamdard College of Pharmacy

دانشگاه  هندوی بنارس و کالجهای وابسته Banaras Hindu University

Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI

دانشگاه  مانیپال Manipal university

دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.